Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Projektai

Atnaujinta: 2017 sausio 31

Tarpmokyklinėje konferencijoje „Aš tyrinėju ir mokausi“

Gegužės 13 d. Biržų „Saulės“ gimnazijoje vyko tarpmokyklinės jaunųjų mokslininkų konferencija „Aš tyrinėju ir mokausi“. Dalyvius sveikino savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, mero pavaduotoja Irutė Varzienė ir gimnazijos direktorius Dainius Korsakas. Tradicine tapusios konferencijos tikslas – skatinti mokymąsi tyrinėjant, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, lyderystę ir kūrybiškumą.

Konferencijoje pristatyti 22 tiriamieji darbai iš Biržų „Saulės“ ir Vabalninko Balio Sruogos gimnazijų, „Aušros“ ir Kaštonų pagrindinių mokyklų. Mokiniai pademonstravo gerus tiriamojo darbo ir viešojo kalbėjimo įgūdžius, mokėsi vertinti vieni kitų tyrinėjimus. Dalyvių nuomone, šias metais įdomiausiais  pripažinti šie darbai: Deivydo Žiemelio, Gintaro Michejevo, „Dujų gavimas elektrolizuojant vandenį“ ir  Karolio Kluso, Dovydo Vidžiūno „Biodujų gavimas iš organinių atliekų“,  darbų vadovė mokytoja Laimutė Marinskienė;  Medos Brazionytės, „Laukinio gyvūno pasaulis“ ir  Redos Rulinskaitės, Sigutės Žigaitės,  „Lęšių gamyba“, darbų vadovė mokytoja Astra Korsakienė;  Nedos Nevedomskytės, Evelinos Pavilionytės „Agurko auginimas butelyje“, darbo vadovė mokytoja Audronė Ulevičienė; Ryčio Pilkausko „ Išmaniųjų telefonų ekranų apšvietos tyrimas“, mokytojas Gediminas Girdžius.

Visiems konferencijos dalyviams įteikti padėkos raštai.

01 1a234567891110

Astra Korsakienė, fizikos mokytoja

Projektas SMMS – Studentai Moksleiviams, Moksleiviai Studentams.

2016 balandžio 15 – 17 dienomis organizuojama trijų dienų stovykla moksleiviams. Į stovyklą atvažiuoja 9 – 12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos. Stovykloje siekiama padėti moksleiviams išsigryninti savo pašaukimus. Vilniaus universiteto studentai pasirūpina, kad moksleiviai galėtų iš arčiau susipažinti su fizikos, chemijos, gamtos mokslų, medicinos, matematikos ir informatikos, istorijos, filosofijos, komunikacijos ir kitų sričių studijomis. Prieš atvykdami į stovyklą, moksleiviai registruojasi, kurios srities ar fakulteto programoje nori dalyvauti, taip pat atlieka pasirinktos srities atrankines užduotis. Į stovyklą pakviesime apie šimtą moksleivių, kurie kūrybiškiausiai atliks užduotis. SMMS organizuojama jau aštuonerius metus. Visą šį laiką SMMS’o tikslas – padėti moksleiviams apsispręsti, kuo jie norėtų tapti gyvenime, kuo jiems užsiimti, kad pasiektų tai, ko trokšta.
Ar norėtum pabūti studentu bent tris dienas?  Studentai kviečia moksleivius iš visos Lietuvos į trijų dienų SMMS stovyklą balandžio 15 – 17 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos adresu

http://smms.lt/uploads/upload/SMMS_16.pdf

SMMSo-plakatas

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės projekto – stovyklos SMMS („Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams”) vadovas.

Projektui „Mano pirmieji tyrinėjimai“ pasibaigus

Pasibaigė tradicinis projektas  „Mano pirmieji tyrinėjimai“, kurio tikslas – vykdant tiriamąją projektinę veiklą ugdyti kūrybingą, besidomintį pasaulio pažinimu, galintį atskleisti individualius savo gebėjimus ir bendradarbiaujantį mokinį. Projekte dalyvavo visi antrųjų klasių mokiniai ir 17 mokytojų, pristatyti 45 darbai. Šiais metais geriausius tiriamuosius darbus pristatė: : Rulinskaitė Reda, Žigaitė Sigutė ,,Lęšių gamyba“, mokyt. A. Korsakienė; Michejevas Gintaras, Žiemelis Deivydas  „Dujų išgavimas elektrolizuojant vandenį“, mokyt.  L. Marinskienė ir Naktinis Lukas, Aukštikalnytė Goda „Astronomo dienoraštis“, mokyt. A.Korsakienė.

Geri ir įdomius tiriamieji darbai: Zemlickaitė Elma, Kaulinytė Ugnė ,,Plastiko gamyba iš pieno“; Klusas Karolis, Vidžiūnas Dovydas „Biodujų gavimas iš organinių atliekų“, mokyt. L. Marinskienė; Bistrickaitė Erika, Kunčys Modestas „Antrų klasių rašybos tikrinimas“, mokyt. D.Sribikienė; Balčiūnas Arijus, Česiūnaitė Paula ,,Audinių dažymas augalais“; Binkytė Martyna, Misiūnaitė Gintarė „Terpės, kurioje ilgiausiai žydės nuskintos gėlės, nustatymas“; Kiseliūnaitė Rūta, Didzinskaitė Giedrė „Vegetatyvinis skindapo ir kalankės ūglių dauginimas dirvožemyje ir vandenyje“; Nevedomskytė Neda, Pavilionytė Evelina ,,Agurko auginimas stikliniame butelyje“, mokyt. A. Ulevičienė.

Už darbų savitumą ir originalumą apdovanoti: Brazionytė Meda ,,Laukinio gyvūno prijaukinimas“ ; Ruplėnaitė Viktorija „Įvairūs daugybos būdai“, mokyt. V. Lukštienė; Verkelis Tadas „Šaudyklės konstravimas ir įvairių kulkų lėkio nuotolio nustatymas“, mokyt. A. Korsakienė; Strautininkaitė Ieva, Žilytė Agnė „Savaitė be ryšio“, mokyt. E.Ranonis.

Mokiniai  įgijo  bendravimo ir bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, informacijos valdymo, informacinių technologijų taikymo ir viešojo kalbėjimo kompetencijas.

astros1  astros2

Trečių klasių projektas „Karjeros laboratorija“

Trečių klasių projektas 2012

2012 m. 09-12 mėn.

Tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui.

Uždaviniai:

1. Padėti įsivertinti individualius gebėjimus;

2. Padėti pažinti save.

Situacijos analizė. Baigęs pagrindinę mokyklą mokinys dar neįstengia atsakingai rinktis tolesnio profesinio kelio, ir jam reikalinga pagalba įsivertinant savo gebėjimus. Siekiant palengvinti šią situaciją, mokiniui sudaromos sąlygos pažinti save, išsiaiškinti kokius gebėjimus turi, kokius reikalinga tobulinti, ar išsiugdyti. Kad būtų lengviau tai padaryti, pagalbą teikia klasės auklėtojas, karjeros koordinatorius, kiti kvalifikuoti asmenys (darbo biržos specialistai, profesijų atstovai).

Mokslo metų pabaigoje karjeros aplankai analizuojami, aptariami klasėse su auklėtojais. Mokiniai stengėsi pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, išsiaiškino, kad yra nemažai būdų problemoms, nesėkmėms spręsti, suprato, kad kai kuriems teks koreguoti 4 klasės ugdymosi planą. Mokiniai taip pat įsitikino, kad nenaudinga praleidinėti pamokas, nesistemingai mokytis, neatsakingai pildyti karjeros aplankus.

Padarytos išvados ir pasiūlymai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje 2012-06-08.

Bendrosios nuostatos

Projektas skirtas trečių klasių mokinių žinių apie tolimesnes studijų kryptis pagilinimui ir reikalingų tai krypčiai gebėjimų ugdymuisi, pasirenkant reikalingus mokymosi dalykus. Mokiniai sistemingai analizuoja sėkmes ir nesėkmes, numato ką darys, kad tų nesėkmių būtų mažiau (karjeros aplankas). Mokiniai papildomai atlieka testus skirtus savęs pažinimui. Mokslo metų pabaigoje padaro išvadas, koreguoja kitų mokslo metų ugdymosi planą.

Veiklos turinys

Būdai ir priemonės

Planuojamas rezultatas

Atsakingas

Data

1. Mokinių supažindinimas su karjeros aplanku, uždaviniais

Pokalbis

Pasitikrins savo pasirinktą studijų kryptį, pasirinktus mokomuosius dalykus

Klasių auklėtojai, karjeros koordinatorius

Rugsėjis

2. Mano mokymosi stilius

Testas

Sužinos, kokiu būdu geriausia mokytis

3e kl. auklėtoja R.Valionienė

Rugsėjis

3. Vertybės (socialinės, estetinės ir kt.) pasirenkant studijų kryptį

Testas

Pasitikrins ar profesinės veiklos darbo tikslas atitiks pasirinktas svarbiausias vertybes

Klasių auklėtojai

Spalis

4. Ugdymosi sėkmių ir nesėkmių analizė (09-11 mėn.)

Aptarimas

klasėje

Išsiaiškins stipriąsias ir tobulintinas puses, numatys sprendimo būdus

Klasių auklėtojai

Lapkritis

5. Susitikimas su Biržų darbo biržos atstovais

Paskaita,

Pokalbis

Informacijos apie paklausias ir nepaklausias profesijas, darbo rinką gavimas 

Karjeros koordinatorius

Gruodis

6. Karjeros aplanko pildymo tęstinumas

Aptarimas klasėje, išvadų pateikimas

Pasitvirtina/nepasitvirtina karjeros aplanko pildymo tikslingumas

Klasių auklėtojai, karjeros koordinatorius

 

Gruodis

Sudarė karjeros koordinatorė Virginija Juozaitienė

Moksleiviai mokykloje įgyja daugybę akademinių žinių – mokosi tiksliųjų, humanitarinių ir kitų mokslų, tačiau tokiems dalykams, kaip savo asmenybės pažinimas, emocijų valdymas ar efektyvus bendravimas ne visada skiriama pakankamai dėmesio. Jaunam žmogui dažnai trūksta ne tik gyvenimiškų žinių, bet ir socialinių kompetencijų, kurios padėtų tapti ne tik sėkmingu moksleiviu, bet ir žmogumi, sėkmingai einančiu savo gyvenimo keliu po mokyklos baigimo.

Dėl to, nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio „Sėkmės mokykla“ kartą per mėnesį keliauja į Biržų „Saulės“ gimnazija su programa „Aš komandos dalis“ ir suteikia moksleiviams naujų, įdomių žinių, supažindina juos su sėkmingomis asmenybėmis ir suteikia galimybę neformaliai pabendrauti, pasidalinti patirtimi. Visos veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Moksleivių socialines kompetencijas ugdyti skirta programa sudaryta iš trijų dalių:

 • Socialinių kompetencijų ugdymas – įtraukiančios lektorių paskaitos.
 • Socialinės pratybos – žaidimai, internetinės paskaitos, asmenybės testų pildymas padedant grupės kuratoriams.
 • Socialinė veikla – socialinių akcijų visuomenei organizavimas.

Programos „Aš komandos dalis“ tikslas, kad programoje dalyvaujantys gimnazijos moksleiviai įgytų naujas socialines kompetencijas ir suorganizuotų bent po 1 socialinę akciją. Dalyvaudami programoje moksleiviai įgis aktyvaus dalyvavimo grupės veikloje, pozityvaus bendravimo, savęs ir kitų pažinimo, motyvacijos išlaikymo, veiklos organizavimo, atsakomybės prisiėmimo ir kt. įgūdžius.


2008-2009 m.
PILIETINIO IR TAUTINIO UGDYMO PROJEKTAS
„Lietuvos vardo tūkstantmetis ir aš“

Pasiekti projekto rezultatai:

Gimnazijos trečių klasių mokiniai vyko į edukacines pamokas – ekskursijas po Biržų rajoną „Dvi Lietuvos Respublikos 20 amžiuje“. Juos lydėjo 1948 metų gimnazistas Bronius Petrauskas. Jis mokinius supažindino su Biržų krašto tarpukario istorinėmis vietomis. Buvo organizuotos penkios pamokas – ekskursijos 3a, 3b, 3c, 3d, 3e klasių mokiniams. Patys mokiniai įvertino, kad tai buvo puiki istorijos pamoka, kurią turėtų išmokti kiekvienas Biržų krašto gyventojas.

Pirmų klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse „Lietuvos tūkstantmetis ir aš“. Geriausi piešiniai buvo eksponuojami gimnazijoje. Nugalėtojai apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis. Manome, kad pirmokai turėjo galimybę įvertinti save kaip Lietuvos pilietį, pajausti savo pilietinę poziciją ir atsakomybę už save, tėviškę, gimtinę, Lietuvą.

Pažintinėje ekskursijoje į laikinąją Lietuvos sostinę Kauną vyko 50 trečiųjų klasių mokinių. Mokiniai aplankė devintą fortą, prezidentūrą. Dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po Kauno senamiestį. Manome, kad mokiniai turėjo praktinę galimybę pasitikrinti savo gebėjimus Lietuvos: istorinės raidos suvokimo, istorinės erdvės ir laiko supratimo, istorijos šaltinių tyrimo, istorijos analizės ir interpretacijos bei istorijos supratimo raiškos.

Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marija Jonėnaitė

2007-2008 m.
PILIETINIO IR TAUTINIO UGDYMO PROJEKTAS
Edukacinė Biržų „Saulės“ gimnazijos istorijos muziejaus programa
„KAIP MOKĖSI MOKINIAI“

Atlikti darbai:

 • Vykdyta edukacinė programa „Kaip mokėsi mokiniai“ Biržų rajono pagrindinių mokyklų mokiniams. Dalyvavo Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Kaštonų pagrindinių mokyklų mokiniai.
 • Sukurtas vaizdo filmas „Mūsų geriausieji“.
 • Surengtos išvykos į Panevėžio J.Balčikonio ir Kauno „Saulės“ gimnazijų istorijos muziejus. Susipažinta su gimnazijų istorijomis ir vykdomomis edukacinėmis programomis.
 • Įrengta ekspozicija „Atkurtos gimnazijos geriausieji gimnazistai“ gimnazijos pirmame aukšte.
 • Atnaujinta ir papildyta gimnazijos istorijos muziejuje ekspozicija ,,Atkurtos gimnazijos abiturientai apie mokymąsi gimnazijoje.
 • Apie projekto vykdymą pateikta informacija laikraštyje „Šiaurės rytai“.

Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marija Jonėnaitė

2008 m. Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje

2008 m. Kauno „Saulės“ gimnazijoje
GLOBE programa

Programoje dalyvaujančios mokyklos turi atitikti GLOBE programoje numatytus specifinius kriterijus. Reikalavimai ugdymo įstaigoje programą koordinuojantiems pedagogams šiandien nėra „įkandami“ kiekvienai Lietuvos mokyklai: geros anglų kalbos žinios, pakankami darbo kompiuteriu įgūdžiai, laisva prieiga prie interneto.

Visame pasaulyje esančių GLOBE mokyklų mokiniai užsiima šia pagrindine veikla: savo mokyklose arba arti jų atlieka nurodytus programos protokoluose aplinkos tyrimus, gautus duomenis praneša GLOBE apdorojimo centrui, gauna grafines aplinkos būklės analizes, parengtas pagal jų bei kitų pasaulyje esančių GLOBE mokyklų surinktus duomenis. Lygindami ir analizuodami stebėjimų duomenis, mokiniai susiduria su naujais, jiems dar nepažįstamais aplinkosaugos klausimais bei naujomis galimomis tyrimų temomis, o tai skatina mokinius ir mokytojus ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus, atrasti kažką naujo, praplėsti ne tik žinias, bet ir įgyti naujus gebėjimus. Visi šie darbai atliekami vadovaujant mokytojams, kurie yra supažindinti su GLOBE tyrimų atlikimo bei ataskaitų rengimo metodika. Lietuvos ir kitų šalių mokytojų internete skelbtos tyrimų ataskaitos yra laisvai prieinamos interneto bendruomenei. Visos GLOBE mokyklos raginamos dalyvauti atliekant išsamius mokslinius tyrimus pagal GLOBE programą, atsižvelgiant į pasirinktas pagalbines metodikas bei dalyvių turimą įrangą, tyrimo priemones.

„Saulės“ gimnazijoje atliekami atmosferos tyrimai. Projekto koordinatorius -Astra Korsakienė.

Matavimo prietaisai:


Tyrimų medžiagą ir duomenis galima rasti čia: http://www.gamtininkai.lt/globe/

ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas
Projektas „Profesinio švietimo konsultantų mokymo tobulinimas“

Projekto koordinatorius – VPU Socialinių komunikacijų institutas.

Partneriai – Biržų „Saulės“ gimnazija, Utenos kolegijos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetas, VšĮ „Paramos paaugliams iniciatyva.“

Šis projektas skirtas moksleivių profesinio švietimo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose poreikiams tenkinti. Apie tai, kad moksleivių profesinis švietimas bei orientavimas mokyklose nevyksta arba vyksta epizodiškai, nustatyta VPU socialinės pedagogikos studentų baigiamųjų darbų tyrimuose, atliktuose eilėje Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 2004 metais. Kita vertus, profesinis orientavimas ir švietimas Lietuvoje neturi tokių tradicijų, programų, tikslų, kurie jau senokai vykdomi ES šalyse ir yra vieni iš prioritetinių ES socialinės politikos sričių. Šis projektas moksleivių profesinio švietimo problemą padeda spęsti dviem aspektais: stiprina profesijos konsultantų mokymo bazę aukštosiose mokymo įstaigose bei kelia kvalifikaciją jau dirbančių profesinio švietimo specialistų. Todėl projektas tiesiogiai atitinka Europos Komisijos kvietimą tobulinti ir įgyvendinti profesinį švietimą, kaip prielaidą susidaryti palankioms sąlygoms susirandant darbą.

Šio projekto tikslas – kelti profesinio švietimo specialistų paruošimo lygį, panaudojant ES šalių patirtį.

Projektas aktualus Lietuvai, nes sena moksleivių profesinio orientavimo sistema panaikinta, moksleivių profesinis švietimas vyksta atskirose institucijose, nestruktūruotai, nėra bendros profesinio švietimo koncepcijos, silpna bazė, trūksta šios srities specialistų.

Numatomas rezultatas – sustiprinta Biržų „Saulės“ gimnazijos profesinio švietimo bazė, sukurtas socialinių partnerių tinklas iniciatyvoms ir naujoms idėjoms įgyvendinti, nauja bazė studentų praktiniam mokymui.

ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas

Projektas „SIENOS – jaunieji europiečiai kerta sienas“.

Projekto koordinatorius -Aizkrauklės gimnazija (Latvija).

Partneriai- Biržų „Saulės“ gimnazija (Lietuva), Sopockie Autonomiczne Liceum (Lenkija), Liceo scientifico di Stato „Carlo Cattaneo“ (Italija), Gymnázium Mikuláša Kováča (Slovakija).

Dalyvavimas Socrates Europos švietimo programos Comenius projekte „SIENOS – jaunieji europiečiai kerta sienas“ skirtas švietimo bendruomenės nariams – mokytojams ir mokiniams, į veiklą stengiantis įtraukti rajono savivaldybę ir žiniasklaidą. Dalyvavimas projekte skatins kalbų mokymąsi bendraujant daugiakultūrinėje terpėje, kuri sudaro Europos pilietinės visuomenės pagrindą. Projektas sujungs Latvijos, Lenkijos, Italijos, Slovėnijos ir Lietuvos mokyklas partneres aktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui pristatant savo šalies kultūrą, gyvenimo būdą, dalinantis naujais mokymo ir mokymosi metodais. Mokiniai daugiau sužinos apie kaimynines šalis ir palygins jas su savo šalimi. Lygins kiekvienos šalies migracijos procesus ir nacionalinę struktūrą, atsižvelgiant į jų ekonominius ryšius su partnerių šalimis. Bus tyrinėjamos imigrantų šeimų šaknys. Šeimos bus filmuojamos ir užrašinėjamas interviu. Tyrinės gimtąją kalbą, jos žodžių atsargą ir etimologiją, atkreipdami dėmesį į pasiskolintus žodžius, kas patvirtintų tarpkultūrinių ryšių svarbą. Rinks duomenis apie knygas, parašytas partnerių šalių autorių ir išverstas į nacionalines kalbas. Bus išleistas bendras lankstinukas pagal surinktą informaciją. Mokiniai lankysis vietinėse įmonėse, išsiaiškins importo ir eksporto ryšius su partnerių šalimis. Parduotuvėse bus ieškoma produktų, pagamintų partnerių šalyse. Vienas svarbiausių projekto tikslų yra išsiaiškinti,koks yra jaunimo vaidmuo bendradarbiaujant Europos Sąjungoje. Dalyvaudami projekte, mokiniai suvoks, kaip jų nacionalinė tapatybė gali būti naudinga žmonėms kitose šalyse, sužinos nacionalinių skirtumų vertę ir pamatys, kokią naudą gali turėti kitų šalių kultūros studijos. Projekto užduočių vykdymas bus integruotas į įvairius mokymo dalykus. Projekto eigoje bus sukurti CD su folklorine, klasikine, pop muzika iš kiekvienos partnerių šalies, interneto tinklalapiai savo krašto pristatymui, pokalbių svetainės. Mokyklos naudos informacines – komunikacines technologijas vaizdo konferencijų organizavimui, mokinių koncertų įrašams, lankstinukų kūrimui. Projekto tinklalapis bus reguliariai atnaujinamas pačia naujausia informacija. Straipsniai vietiniuose laikraščiuose informuos apie projekto eigą ir mokinių atliktą darbą. Projekto dalyviai susitiks 2 kartus per metus. Vienas iš tų susitikimų bus kartu su mokiniais, kurie supažindins su darbo rezultatais, kurs ir surengs produktų pristatymus, taip jausdami savo asmeninės atsakomybės svarbą, rūpinsis projekto užduočių atlikimu. Po susitikimų dalyviai informuos gimnazijos bendruomenę ir visuomenę apie pasiektus rezultatus.

Projekto veikla, ketinama įgyvendinti 2005/06 mokslo metais:

 • Gimtųjų kalbų tyrinėjimas, siekiant rasti bendras šaknis: įvairių žodžių, skolinių, „netikrų draugų“, tarptautinių žodžių, kurie yra vienodi visose šalyse. Mokiniai, atlikdami šią užduotį, keisis informacija elektroniniu paštu.
 • Duomenų rinkimas apie knygas, parašytas partnerių šalių autorių ir išverstas į nacionalines kalbas. Bus išleistas bendras lankstinukas pagal surinktą informaciją.
 • Projekto partneriai sukurs CD su folklorinės, pop, roko ir kitokios muzikos pavyzdžiais.
 • Mokinių piešiniai ir kiti jų kūriniai bus sudėti į bendrą žurnalą.
 • Nufilmuoti ir nusiųsti partneriams mokinių koncertų ir kitokių pasirodymų įrašai, siekiant populiarinti nacionalinę kultūrą.
 • Projektiniai susitikimai įvyks Lenkijoje (mokytojai) ir Italijoje (mokytojai ir mokiniai).

Projekto koordinatorius- Indra Krizonienė.

Plačiau: http://www.adc.lv/border/

Nuotraukose projekto dalyviai Biržuose:Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages