Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Folkloras

Atnaujinta: 2017 rugsėjo 12

 Valstybės dieną „Saulalas“ skudutininkai pasitiko Dubingiuose

Liepos 6-ąją skudutininkai išvyko į Dubingius ,kur šiemet vyko pagrindiniai Valstybės dienos renginiai. Vienas jų- sutartinių festivalis „Sutarjėla“ kuriame ir dalyvavo „Saulalas“ skudutininkai. Renginys prasidėjo Jurkiškio upelio pažintiniame take. Juo eidami ir kartkartėmis sustodami giedojome sutartines, grojome skudučiais. Kitoje pažintinio tako pusėje taip pat aidėjo  skudučiai, gaudė ragai, buvo giedamos sutartinės. Pasigrožėję srauniu Jurkiškio upeliu grįžome į Dubingius, kur bažnyčioje vyko pagrindinis festivalio koncertas. Vakare piliavietėje kartu su Andrium Mamontovu sugiedojome Lietuvos Respublikos himną, pasigrožėjome Vilniuje vykusio tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ atlikėjų koncertu, nuostabiai gražiu lietuvišku tautiniu kostiumu, nes čia vyko ir tautinio konkurso „Išausta tapatybė“ finalinis renginys. Prasmingai atšventę Valstybės dieną, kupini gerų įspūdžių grįžome namo.

,,Saulalas“ vasara prasidėjo Lietuvos kanklininkų vasaros stovykloje „Skambantys kankleliai 2017“

Birželio pabaiga ir liepos pradžia gražiu saulėtu oru stovyklautojų tikrai nelepino, tačiau įspūdžių vis tiek per akis. Vos atvykę į Sudeikius išvydome nuostabaus grožio ežerą, buvome papuošti firminiais stovyklos marškinėliais ir rinkomės į pirmąją repeticiją.  Susėdus į savo vietas išvydome, kad marškinėlių spalvos  nupiešė Lietuvos vėliavą. Kankliavome, mokėmės dainuoti keturias dienas. Pasibaigus  pirmosios dienos repeticijai skubėjome į stovyklos atidarymą , po jo į vakaronę, kur paaiškėjo, kad kai kurie iš mūsų yra ištvermingiausi visoje stovykloje ir nepailsdami šoko visą vakarą. Antrąją dieną paskyrėme piliakalnių metams ir aplankėme Narkūnų piliakalnį, Ladakalnį į kurį įkopus laukė išbandymas- smarki liūtis su vėjo gūsiais. Netikėtumas laukė ant Tauragno piliakalnio, kur lazda apsiginklavęs senas žynys neįvykdžius užduočių tiesiog neleido lipti į kalną, na, o įkopusiems teko pamankštinti kojas ir surasti ,,lobį“. Vakare vėl šėlome vakaronėje. Trečiąją dieną mokėmės austi, pinti ir rišti juostas. Vakare mūsų laukė susikaupimo metas- koncertas Užpalių bažnyčioje. Didysis koncertas laukė liepos 2-ąją dieną. Be bendrų kūrinių kiekvienas kolektyvas atliko ir savo individualią programėlę. Nuostabi kanklių muzika užbūrė ne vieno širdį. Supratome kaip smagu dainuoti ir groti dideliame būryje, turi būti labai atakingas juk stovykloje kanklėmis grojo net 143 kanklininkai iš visos Lietuvos.

„Saulala“  2017m. folkloro festivalyje  ,,Zalvynė“ patyrė neišdildomų   įspūdžių

Birželio dešimtosios rytą „Saulės“ gimnazijos kieme ėmė rinktis nenustygstantis folkloro ansamblis „Saulala“, kuris kartu su rytmečio saule išdardėjo į „Zalvynės“ vaikų ir jaunimo folkloro festivalį – stovyklą Zarasuose

Tos pačios dienos popietę folkloristai praleido mokydamiesi naujų, įdomių šokių, klausėsi istorijos bei gražių lietuvių kalbos atspalvių skirtingose tarmėse pamokų  ir sėkmingau sudalyvavo protmūšyje iš Lietuvos istorijos. Pergalinga nuotaika „Saulala“ patraukė į Šlyninkos vandens malūną. Ten sudalyvavo vaišingumo programoje „Istorija dubenyje“ ir pristatę šventu laikytą Biržų krašto gėrimą alų, užtraukė gražias vaišingumo dainas. Šiltais plojimais palydėti ir sukirtę skanių blynų, ansambliečiai nieko nelaukę apsirėdė gražiausiais rūbais visoje Lietuvoje – tautiniu kostiumu,  drąsiai žengė į koncerto „Zalvynė“ sceną Zarasų kultūros centre. Ten skambėjo gražiausios ne tik mūsų, bet ir kitų kraštų dainos, įvairios improvizacijos ir daugybė įrodymų, kad net ir liaudišką muziką galima prikelti antram gyvenimui. Vakarop „Saulala“ išdūmė šokti bei dainuoti su naujais savo draugais iš kitų miestų, vakaro pabaigoje dainavome atitartines dainas, kurios saulei leidžiantis skambėjo dieviškai.

Išaušus rytui folkloristai su pakilia nuotaika važiavo į Baltriškių bažnyčią, kur išklausė Šv. Mišių, kurias aukojo vienuoliai ir atidarė dainų skryneles. Pasiklausę kitų ansamblių pasirodymų, lietučio glostomi ėmė traukti skambias aukštaičių dainas. Gražiausias viso festivalio akcentas suskambėjo vakarop, miške, Savašos pažintiniame take prie Dubenuotojo akmens. Ten visi kolektyvai sutartinėmis pynė gražiausią ir  lietuviškiausią vainiką. Dainomis praskleistas vainikas buvo sudegintas ant senovės lietuvių aukuro, kur pelenais pasklido po visą Lietuvėlę. Grįždami namo  saulaliečiai laiko neleido  veltui, nusprendėme aplankyti senelį  Stelmužės ąžuolą. Ansambliečių kėlionė baigėsi (o gal tik prasidėjo?) šokiais, dainomis ir šilčiausiomis šypsenomis.

20170611_194357 IMG_5640 IMG_5660 IMG_5662 IMG_5669

Folkloro ansamblio „Saulala“ skudutininkų grupė dalyvavo respublikiniame skudutininkų  festival;yje „Dudutis“

Linksmai nusiteikusi nors ir nedidukė kompanija ankstų  gegužčs 21- osios rytą patraukė į Uteną kur vyko keliaujantis per Lietuvą ir šį kartą apsistojęs Utenoje kas du metus vykstantis skudutininkų festivalis „Dudutis“.  Festivalyje  tradiciškai dalyvauja dvi grupės skudučiuotojų: autentiškos muzikos atlikėjai ir kompozitorių sukurtų kūrinių atlikėjai. Ant Narkūnų piliakalnio atlikę vieną dalį programos  ir pasiklausę skudučių muzikos žinovo, tyrinėtojo profesoriaus Algirdo Vyžinto  pasakojimo apie skudučių muzikos ypatumus, paskirtį, atlikimo subtilumus, grįžome į Utenos kultūros centrą.  Čia vyko didžiulis koncertas. Jame atlikome savo programą, grožėjomės kitų kolektyvų atliekamų kūrinių subtilumu, kompozitorių gebėjimu pateikti skudučių muziką kitaip. Džiaugėmės, kad Lietuvoje yra tiek daug jaunų žmonių grojančių šiuo instrumentu.

 

„Saulalas“ skudutininkai  įrašė  CD ,,Teaidi skudučiai“

Folkloro ansamblio skudutininkai jau eilę metų tampa liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureatais. Kadangi pagal konkurso nuostatus tapus laureatais konkurse vėl galima dalyvauti tik svečių teisėmis laureatais yra tapę 30 „Saulalas“ vaikų. Pernai vasarą jie buvo pakviesti pagelbėti  ir pamokyti tradicinio skudučiavimo  paslapčių dainų ir šokių ansamblių vadovus. Neilgai trukus jiems buvo pasiūlyta įrašyti dalį kompaktinės plokštelės, kurioje skambės tradiciniai kūriniai. Moksleivių dainų šventės metu, radę laisvą minutėlę skudutininkai Dovilė Ajauskaitė, Viktorija Ruplėnaitė, Ugnė Kaulinytė, Irta Stalauskaitė, Gabija Makrickaitė ir Tomas Trainys nuskubėjo į Lietuvos nacionalinio kultūros centro įrašų studiją. Buvo įrašyta trylika tradicinio skudučiavimo kūrinėlių. Kitą kompaktinės plokštelės dalį sudaro kompozitorių sukurti kūriniai, kuriuos atliko kiti kolektyvai, kurie neskudučiuoja tradicine maniera.

ilvq0u10618

Gerų draugų ir bendraminčių  būryje „Saulala“   atšventė 20-ąjį gimtadienį

2007 metais pavasarį  būsimieji ,,Saulalas“ nariai nedrąsiai rinkosi į pirmąją repeticiją. Nuo to laiko prabėgo 20 kupinų įspūdžių,  gražių renginių ir  kūrybinių ieškojimų metų. Per tą laiką išmokta daug gražių dainų, šokių,  instrumentinių kūrinių, dalyvauta daugelyje renginių, dainų švenčių, sutikta daug mielų žmonių, kurie ilgainiui tapo ir nuostabiais draugais.

20-ąjį gimtadienį pradėjome švęsti likus mėnesiui iki paskelbtos gegužės šeštosios. Per tą laiką ieškojome išsibarsčiusių po pasaulį ansambliečių, kurių suskaičiavome  gerokai virš šimto. Teko gerokai paplušėti mokyklos muziejuje kol  suradome laidą kurioje mokėsi vienas ar kitas ansamblietis. Džiugu, daugelį suradome, ačiū tiems, kurie patys atsiliepėte. Suradę pražuvėlius ėmėmės  darbo ir rinkome juos į krūvą. Porą penktadienių  skyrėme bendravimui ir ramiam pasidainavimui bei pasišokimui su draugais. Smagu buvo pasimatyti ir matyti, kad buvimas folkloro ansamblyje tapo kai kurių gyvenimo būdu.

Didžiąją dieną, gegužės 6-ąją pasikvietę draugus Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansamblį „Racilukai“, Valakėlių „Tikutį“, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos  folkloro  ansamblį „Agluonėla“  ir parodę kiekvienas savo programą kartu traukėme dainas, šokome.  Buvome labai dėkingi tėveliams, seneliams, draugams, mokytojams,  ir visiems žiūrovams, kurie negailėdami laiko šeštadienį atėjo mūsų  palaikyti, pabūti su mumis ir pasiklausyti.  Šventė po koncerto nesibaigė. Visų laukė smagi vakaronė, tėvelių parengtos vaišės,  linksmas naktinėjimas- vakaronė ir pasidainavimai mokykloje.

Turėdamas gerų draugų, bendraminčių ir pats būdamas draugiškas ansamblis „Saulala“ tikisi sulaukti ir kito jubiliejaus

„Saulalas“ skudutininkai  šeš

tą kartą tapo Lietuvos liaudies kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis “ laureatais.

Šiais metais konkursui ruošėsi Karolis Parčiauskas,  Irta Stalauskaitė, Austėja Jaraminaitė, Tomas Trainys ir Romėna Tilindytė. Pagal konkurso nuostatus tapus laureatais kitų metų konkurse galima dalyvauti tik svečių teisėmis.  Taigi, skudutininkai  įdėjo nemažai darbo.  Dar kovo mėnesio pradžioje vyko konkurso pirmasis etapas Biržuose, jį laimėjus  teko dar smagiau padirbėti, tad sėkmė lydėjo ir regioniniame ture Panevėžyje, o balandžio pabaigoje vykome į  Kauną ir rungėmės jau respublikiniame ture.  Įdėtos pastangos atsipirko su kaupu. Biržų gimnazijos skudutininkai dar kartą įrodė, kad  nuo senovės Biržų krašte skambėję šie unikalūs instrumentai, kuriuos patys ir gaminamės, gali nuostabiai, užburiančiai ir magiškai skambėti ir šiandien. Konkurso laureatai savo atliekamus kūrinius įrašų studijoje įrašė į kompaktinę plokštelę, kurią gavo dovanų.  Birželio 4 dieną Kernavėje ant piliakalnio vyko konkurso „Tramtatulis“ laureatų koncertas. Tai tarsi duoklė ir padėka mūsų protėviams. Po koncerto aplankėme Kernavės muziejų, įkopėme į piliakalnius, pasigrožėjome nuostabiais Kernavės vaizdais. Besimokydami groti skudučiais mokomės ne tik tradicinio grojimo subtilybių, bet ir atsakingumo, draugiškumo ir bendruomeniškumo.

20170430_131744 20170514_132125 20170604_142811 20170604_160720 20170604_164728

Rajoninis Tramtatulio etapas

„Saulalas“ skudutininkai  Irta Stalauskaitė, Tomas Trainys, Austėja Jaraminaitė, Karolis Parčiauskas , Romėna Tilindytė ir sutartinių giedotojos  Ugnė Kaulinytė ir Gabija Makrickaitė kovo 3d. dalyvavo liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2017“ rajoniniame etape. Abi grupės buvo atrinktos į regioninį konkurso turą. Džiaugiamės jų laimėjimu ir linkime sėkmės kovo pabaigoje vyksiančiame regioniniame ture Panevėžyje

20170303_124643 20170303_124802

Įdomūs, turtingi ir turiningi 2015-2016 ,,Saulalas“ metai

,,Saulės“ gimnazijos folkloro  ansamblis ,,Saulala“  2017 m. švenčia savo veiklos 20-metį.  Prieš žengdami pirmyn nutarėme atsisukti į netolimą praeitį ir pasidžiaugti savo nuveiktais darbais, nuostabiais  draugais, renginiais ir laimėjimais.

2015m. pavasarį  įveikę tris liaudies kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis 2015“ etapus laureatais tapo folkloro ansamblio ,,Saulala“   skudutininkai  : Lina Audickaitė, Deimantė Voraitė, Irta Stalauskaitė, Dovilė Ajauskaitė, Ugnė Kaulinytė ir Gabija Makrickaitė. Konkurse  šiais metais laurus nuskynė ir taip pat laureatėmis tapo sutartinių giedotojos Kamilė Jurelevičiūtė ir Greta Aukštuolytė. Labai didžiuojamės visis jais ir nuoširdžiai džiaugiamės jų sėkme.

Ne ką mažiau džiaugiamės ir savo draugais  Druskininkų ,,Ryto“ gimnazijos folkloro ansambliu  ,,Racilukai“. Tai laiko patikrinti draugai, kurie mus pakvietė viešnagėn. Nuvykę ne tik dalyvavome koncerte, visi kartu šėlome linksmoje vakaronėje, bet praplėtėme akiratį, mat bičiuliai mums suorganizavo nuostabią ekskursiją po Druskininkus.  Ačiū jums mieli bičiuliai.

Kaip kasmet gegužės pradžioje  mus pakvietė Kauno Ugnės Karvelis gimnazijos nuostabios ,,Gegutės šventės“ organizatoriai. T. Ivanausko Obelynės parke smagiai traukėme dainas, prie liepos atlikome apeigas prašydami gerų metų, anksčiau dar nebuvę šventėje buvo įšventinti į bernus ir mergas (tai linksmos folklorinės naujokų krikštynos) , na o pabaigoje šventės kaipgi be linksmos vakaronės apsieisi. O čia ir seni draugai susitinka ir su naujais yra proga susipažinti.

Sezoną baigėme stovyklaudami. Kadangi daugelis ansambliečių groja kanklėmis, dalyvavome Lietuvos kanklininkų vasaros stovykloje ,,Skambantys kankleliai  2015“ Užpaliuose, Utenos raj. Čia kartu su kitais bendraminčiais repetavome, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose, vakaronėse, savo krašto pristatyme. Valstybės dienai paminėti buvo surengti du koncertai Užpaliuose ir Utenoje.

2016 mokslo metai prasidėjo nuostabia sutartinių švente Panevėžyje ,,Sutarjėla‘‘. Čia mokėmės sutartinių giedojimo paslapčių kartu su profesore Daiva Vyčiniene, esame jai labai dėkingi už patarimus, įdomius pasakojimus apie šį išskirtinį žanrą. Šventės metu koncertavome Panevėžio Žemkalnio gimnazijoje, miesto šventėje, skveruose. Vakare mūsų laukė smagi vakaronė, grįžome kupini naujų įspūdžių ir patirčių.

Dar rugsėjo mėnesį gavome kvietimą pas kaimynus alizaviečius. Čia nuvykome su koncertine programa į folkloro festivalį ,,Dijūta kolnali“.  Davėme interviu Kupiškio televizijai. Smagu buvo susipažinti su naujais bičiuliais, bendraminčiais ir sutikti jau senus pažįstamus ir jau draugais tapusius Valakėlių  KC folkloro ansamblį ,,Tikutis“. Taigi, vakaronė ir čia buvo kaip tik tai ko labai laukė visi čia susirinkusieji.

Dar mokslo metų pradžioje gerokai turėjo paplušėti ,,Saulalas“ skudutininkai. Pasvalyje vykęs skudutininkų, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalis ,,Dudutis III“ vyko jau spalio mėnesį. Kiekvienas ansamblis paruosęs savo programą turėjo progą kūrinius atlikti bažnyčioje pritariant vargonams. Kitą dieną koncertas  vyko  kultūros centre, o čia groti kartu pasirodė visai smagus reikalas.

Artėjant Kalėdoms ėmėmės kalėdinio repertuaro. Čia atlikdami liaudies dainas nutarėme paimprovizuoti šiuolaikiniais instrumentais. Išmoktomis dainomis pasveikinome mokyklos bendruomenę, pasveikinome savivaldybės darbuotojus, miestelėnus.

2016m moksleiviu dainu svente ansambliui suteikta I meninio pajegumo kategorija 2016m moksleiviu dainu svente ansambliui suteikta I meninio pajegumo kategorija2 Respublikinio liaudies

 

Folkloro ansamblis „Saulala“ susikūrė 1997 m. Pirmą kartą su trumpa koncertine programa pasirodė gimnazijos 80-mečio jubiliejuje. Kasmet susidomėjusių lietuviškomis tradicijomis ir ansamblio veikla daugėjo. Pastaraisiais metais ansamblį lanko 20-30 gimnazistų. Repertuare – Aukštaitijos regiono, Biržų krašto dainos, sutartinės, šokiai, rateliai, instrumentinė muzika. Visi lankantys ansamblį moka groti tradicinėmis kanklėmis, skudučiais. Šiuo metu džiaugiamės naujai įsigytais instrumentais- ragais. Mokomės jais groti.

Ansamblis – aktyvus mokyklos, miesto, rajono, kitų gimnazijų ir respublikinių švenčių, festivalių dalyvis.

Dalyvavome 2001 m., 2002 m., 2004 m., 2006 m., 2008 m. Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklose.

2008 m. ir 2009 m. „Saulala“ dalyvavo respublikiniame projekte „Paveldas- pilietis tauta“ čia įgijome neįkainojamos patirties dalyvaudami ekspedicijose, rinkdami medžiagą apie senąją lietuvio sodybą, žaislus, rašydami darbus dalyvaudami vasaros stovyklose.

Labai džiaugiamės folkloro stovykla Zalvynė 2012, čia radome dar daugiau bendraminčių ir draugų.

2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje, 2007 m. Visos Lietuvos dainų šventėje

2005 m. ir 2012 m. respublikinėje moksleivių dainų šventėje

Ansamblio skudučių grupės 2007 m., 2009 m. ir 2011 m. yra tapusios respublikinio vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos konkurso „Tramtatulis“ laureatais.

Kanklininkai ne kartą yra laimėję respublikiniame liaudies instrumentų ansamblių konkurse „Tirlytis“ I-ojo laipsnio diplomą

Labai džiaugiamės  dalyvavimu respublikiniuose moksleivių folkloro festivaliuose „Vaikų velykėlės“, „Gegutės Šventė“, tarptautiniuose festivaliuose „Pragyda gyda“, ,,Atitaria lamzdžiai“

Ansambliečiai labai dėkingi savo draugams Pasvalio KC Valakėlių filialo folkloro ansambliui, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos folkloro ansambliui „Racilukai“, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos folkloro ansambliui „Vieversėlis“ už nuoširdžią draugystę, pagalbą ir supratimą. Didžiuojamės turėdami tokius gerus draugus.

Dalyvaudami ansamblio veikloje įgyjame neįkainojamos patirties, mokomės bendrauti, suprantame jog tradicijos yra vertingas paveldas, kurio negalima pamiršti, jį reikia puoselėti ir išsaugoti ateičiai.

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages