Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Choras

Atnaujinta: 2017 vasario 13

Apėjo saulutė aplink zarių arba kai baltas sapnas nusileis…

Artėjant Kalėdoms „Saulės“ gimnazijoje vyksta  tradiciniai šventiniai renginiai. Gruodžio 21 dieną gimnazistams koncertavo gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“, vadovaujamas muzikos mokytojos Nijolės Kaulinienės. Koncertas „Apėjo saulutė aplink zarių“ sutapo su Saulėgrįžos ir Elnio Devyniaragio šventės diena, todėl ansamblio  atliekamos dainos skleidė ramybę, tylų džiaugsmą ir stebuklo laukimą…

Gruodžio 22 dieną gimnazistus su Kalėdom sveikino gimnazijos jaunimo choras „Solis Ortus“, vadovaujamas muzikos mokytojos Danguolės Kazakevičienės, savo šventinį koncertą pavadinęs „Kai baltas sapnas nusileis..“  Choro atliekamos dainos tarsi papildė  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebono Algio Neverausko linkėjimus gimnazistams-būti geriems ir tikėti gėriu. Nors Kalėdos už lango ir nebuvo baltos, tačiau į gimnazistų širdis nusileido tyras, baltas kalėdinis sapnas.

Patriotinių dainų šventė ,,TU MUMS VIENA“ „Saulės“ gimnazijoje skelbė vienybę ir laisvę

Kovo 10 diena Biržų ,, Saulės“ gimnazijoje buvo neeilinė – vyko jau tradicine tapusi patriotinių dainų šventė ,,TU MUMS VIENA“. Ruošėmės šiai šventei  visą mėnesį: per muzikos pamokas, ilgųjų pertraukų metu, po pamokų… Žodžiu, gaudė visa gimnazija nuo dainų skambesio. Gal kiek nedrąsu buvo pirmokams, bet antrokų nuotaikos buvo tikrai geros, nes jie jau pernai dalyvavo tokioje šventėje ir išbandė savo vokalinius sugebėjimus dainuodami patriotines dainas.  Šventę pradėjo gimnazijos mišrus jaunimo choras „Solis ortus“, vadovaujamas muzikos  mokytojos Danguolės Kazakevičienės, Tautiška giesme, po jos sekė gimnazijos direktoriaus Dainiaus Korsako sveikinimas ir palinkėjimai Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga. Kad „apšiltų“, geriau ir drąsiau skambėtų šventės dalyvių balsai,  muzikos mokytoja Nijolė  Kaulinienė  pasiūlė visiems kartu  pasimokyti visą Lietuvą vienijančią sutartinę „Dijūta kalnali“. Labai greitai  jau visi dainavo sutartinę dviem balsais –  salė gaudė nuo sutartinėms būdingų sąskambių… Pirmieji sudainuoti patriotinę dainą buvo pakviesti 1 a klasės mokiniai. Jie atliko V. Kernagio dainą „Baltas paukštis“. Gal jiems, pirmiesiems, buvo ir ne taip drąsu, bet jie dainą padainavo  iš širdies. Po to dainas,  tokias kaip G. Paškevičiaus „Mano kraštas“, K. Mašanausko „Lietuva“ ir kt.,  dainavo visų  pirmų ir antrų klasių mokiniai, o renginio pabaigoje šventinę nuotaiką dar labiau pakylėjo 2 c klasės mokinių sudainuota A. Mamontovo daina „Geltona, žalia, raudona“. Šiai dainai akomponavo merginos, grojančios elektrinėmis gitaromis ir būgnais. Salėje tvyrojo gera, draugiška nuotaika, skirstytis nesinorėjo,  todėl po klasių padainuotų dainų visi mokiniai noriai įsijungė į patriotinių dainų karaoke. Nuoširdžiai, skambiai,  visi atsistoję dainavo E. Masytės dainą „Laisvė“ – neliko nė vieno abejingo šiai šventei, visiems buvo gera būti kartu, būti vieningiems ir laisviems.

1a 1b 1c 2a 2b 2c DSCF4085 DSCF4089 DSCF4092

Greta Kunickaitė,

„Saulės“ gimnazijos 3 klasės mokinė

Choro „Solis Ortus“  pergalė festivalyje „Mes Lietuvos vaikai 2015″

Biržų „Saulės“ gimnazijos mišrus jaunimo choras „Solis Ortus“ šių mokslo metų darbų sezoną užbaigė pergale.

DSC_0802
Birželio 12-14 dienomis Biržų „Saulės“ gimnazijos choras „Solis Ortus“ dalyvavo Klaipėdoje kas keturis metus vykstančiame V-jame Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „MES LIETUVOS VAIKAI 2015“. Šis festivalis buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui bei Gedulo ir Vilties dienai.
Šis konkursas skirtas geriau pasirengti būsimai 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei, o taip pat gauti leidimą dalyvauti dainų šventėje Klaipėdoje, birželio 14 d. Svarbiausia yra tai, kad konkurso metu buvo vertinamas ir nustatomas kolektyvo meninis lygis (vertinimo komisija: V.Miškinis, R. Katinas, K. Barisas, A. Šumskis, Z. Kariniauskienė, Maleckaitė, S. Kriščiūnaitė, D. Zakaras).
Festivalis-konkursas buvo rengiamas dviem turais. I turas vyko 2015 m. kovo–balandžio mėnesiais šešiuose apskričių centruose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje. Viename iš jų, Panevėžyje, dalyvavo ir choras „Solis Ortus“. Šiame ture atlikome laisvai pasirinktą programą ir vieną iš festivalio kūrinių ir čia jau lydėjo sėkmė, bei žiūri komisijos puikus įvertinimas, pagyrimo žodžiai. Gavome I laipsnio diplomą, kuris mums užtikrino ne tik dalyvavimą baigiamajame festivalio koncerte Klaipėdos vasaros estradoje 2015 m. birželio 14 d., bet ir dalyvavimą II-ame konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ ture Klaipėdos koncertų salėje birželio 13 d. Į Biržus grįžome su gera energija siekti aukštesnio rezultato ir nieko nelaukdami pradėjome intensyviai repetuoti ir ruoštis šiam konkursui. Tuo pat metu turėjome dar ne vieną koncertinę išvyką, koncertus gimnazijoje bei miesto šventėse kultūros centre. Deja, ne visi choristai atlaikė sunkų, ilgų, kasdienių repeticijų maratoną iki pergalės. Repetavome tuo metu, kai abiturientai laikė brandos egzaminus, o antrokai savo žinias rodė dalykų patikrose, kai norėjosi bėgti į gatves, į namus., pas draugus. Buvome pavargę, dažnai suirzę, alkani, o ir mūsų mokytoja atrodė išsekusi, bet visus sunkumus įveikę, ankstų, saulėtą birželio 12 dienos rytą išvykome į Klaipėdą. Šią dieną bendru susitarimu paskyrėme poilsiui prie jūros (keltu persikėlėme į Smiltynę). Kelias valandas pasilepinę saule ir jūros bangomis toliau vykome į Vytauto Didžiojo gimnaziją, kurioje apsigyvenome.
Kitą rytą papusryčiavę visi susirinkome į suplanuotą repeticiją. Repetavome visas dainas (11), nes šalia 2 dainų iš savo repertuaro, konkursui burtų keliu reikės išsitraukti vieną dainą. Po ilgos ir labai sunkios repeticijos visi išskubėjome į Klaipėdos koncertų salę, kur turėjome traukti burtus. Laiminga tenoro Deivydo ranka ištraukė būtent tą dainą (V.Kernagio „Baltas paukštis“), kurią ir norėjome dainuoti ir manome, kad tai jau ir buvo pirmoji mūsų sėkmė. Sugrįžę į mokyklą dar parepetavome, susikibę už rankų palinkėjome vieni kitiems sėkmės ir pradėjome ruoštis konkursui. Pagaliau atėjo tas laikas, kai stovėjome Klaipėdos koncertų salės scenos užkulisiuose ir laukėme savo eilės pasirodymo. Išgirdus vedėjų balsus, pristačiusius mūsų chorą, su jauduliu visi lipome ant choro laiptų. Po savo pasirodymo stebėjome kitų mišrių chorų pasirodymus ir likus kelioms valandoms iki konkurso rezultatų paskelbimo , po mokytojos pasiūlymo iškeliavome prie Klaipėdos pažibos – laivo „Meridianas“, kur dar pasipuošę koncertiniais kostiumais nusifotografavome, išklausėme mokytojos Danguolės padėkos ir pagyrimo žodžius visam chorui už nuostabų dainų atlikimą konkurso metu, už šiltas akis, už didžiules visų pastangas ir išsakytą jos mintį, kad tai ką padarėme jau yra laimėjimas ir visai nesvarbu kokia tai bus vieta. Ji atrodė be galo laiminga. Ten pat atsisveikinome su abiturientais, kurie su šia išvyka jau baigia savo chorinę karjerą. Tradiciškai įteikėme jiems senus dainynus, pilnus įvairiausių padėkos raštų, diplomų, žinučių ir pan. ir kompaktinę plokštelę su prisiminimais iš chorinio gyvenimo, mat ši atsisveikinimo tradicija jau sena ir ji vyksta išvykų į Dainų šventes, festivalius, stovyklas, metu. Nusifotografavę, sukaitę, išvargę ir išalkę po sunkios dienos, grįžome vėl atgal į mokyklą. Turėjome šiek tiek laisvo laiko, kiek pailsėję, sugalvojome išeiti pasivaikščioti po Klaipėdos senamiestį , pavakarieniauti, bet netikėtai suskambus mokytojos Danguolės Kazakevičienės telefonui sužinojome, kad esame šio konkurso mišrių chorų kategorijoje laureatai ir turėsime dar kartą pasirodyti laureatų koncerte su pasirinkta daina. Mums tokia žinia buvo labai netikėta, nes kai mes linkėdavome sau I-os vietos, tai mokytoja mus visada „nugesindavo“ sakydama, kad Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mišraus choro mes tikrai „neperšoksime“, nes šis choras yra labai stiprus ir visuose konkursuose užima aukščiausias vietas. Bet mes tai padarėme, buvome labai patenkinti, šokinėjome iš laimės, keli iš mūsų net braukė džiaugsmo ašaras nuo skruostų, tad nieko nelaukdami vėl vilkomės koncertinius kostiumus ir išskubėjome į koncertų salę. Visą kelią merginos ėjo dainuodamos, o vaikinai pirmi nulėkė į salę laukti rezultatų. Konkurso komisijos pirmininkas profesorius, choro „Ąžuoliukas“ meno vadovas, kompozitorius Vytautas Miškinis pasveikino visus konkurso- festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ dalyvius ir pradėjo vardinti ir sveikinti visų kategorijų chorų I-III vietos nugalėtojus. Kadangi mums ši žinia jau nebuvo nauja, nes I vietos laimėtojams buvo pranešta iš anksto, kad reikia ruoštis laureatų koncertui, tai sveikinimą sutikome santūriau, negu II ar III vietų laimėtojai. Gal tik žinia, kad pirma vieta pasidalinome su Klaipėdos „Ąžuolyno“ mišriu choru, buvo kiek netikėta, bet maloni, nes savo darbu, savo atsidavimu dainai, įrodėme, kad esame stiprūs kaip tas „Ąžuolynas“. Mums kaip ir Jiems buvo įteiktas I laipsnio diplomas ir spausdintuvo-kopijavimo-skenavimo aparatas“ viename“, kuriuo galėsime naudotis choro veiklos labui. Vakare po visos sunkios dienos, galėjome lengviau atsipūsti ir pabūti vieni su kitais. Vaikinams dar užteko jėgų ir noro susitikti ir pabendrauti su mūsų draugais iš Ukmergės A. Smetonos gimnazijos mišraus choro dalyviais, kurie apsigyveno toje pačioje gimnazijoje, tik viena diena vėliau, nes nedalyvavo konkurse.
Paskutinę, trečiąją dieną iš pat ryto turėjome ilgą ir varginančią repeticiją Klaipėdos vasaros estradoje kartu su visais chorais, kurie dalyvavo I-ajame Lietuvos regionų ture, o vakare laukė pats festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ baigiamasis koncertas. Vakarinė dalis prasidėjo Klaipėdos centre, kur rikiavosi visi šventės dalyviai. Chorai pasipuošę balionais ir vėliavėlėmis, nešini choro vėliavomis, skanduodami, dainuodami sparčiu žingsniu žygiavo eisenoje į Klaipėdos vasaros estradą. Įveikus 3 km. maratoną, choristai susėdo į savo vietas, koncertas prasidėjo nuo garbingiausių svečių sveikinimų. Šventiniame penktojo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso „Mes – Lietuvos vaikai“ koncerte apsilankiusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė dėkojo organizatoriams už nuveiktą didžiulį ir svarbų darbą.
Šventėje dalyvavo 7 tūkstančiai dainininkų, buvo atliktos 23 dainos, iš kurių 10 skambėjo ir „Solis Ortus“ choristų lūpomis. Kiekvienai dainą dirigavo vis kitas vyr. dirigentas . Likus vos mėnesiui iki šios šventės sužinojome, kad ir mūsų mokytojai patikėta diriguoti žemaičių liaudies daina „Pempel, pempel“. „Visi „Solis Ortus“ choristai buvo labai patenkinti, laimingi ir su didžiausiomis šypsenomis veiduose, kai buvo ištartas mokytojos vardas, pavardė ir paminėtas Biržų miestas, šalia kitų miestų, tokių kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai.
Pasibaigus koncertui sveikinome mokytoją, fotografavomės, atsisveikinome su Klaipėda iki kitų kartų ir pajudėjome namų pusės link. Beveik visą kelią autobuse netilo choristų juokas ir dainos, taip visi laimingai grįžome į namus. Esame dėkingi visiems, kas prisidėjo prie šios nuostabios išvykos, prie laimėjimo, esame dėkingi mokytojoms, kurios mus lydėjo, “ sužiūrėjo“ ir nuoširdžiai „sirgo“ už mus, o kitais mokslo metais su nekantrumu lauksime naujų choristų, ypač vaikinų.
Choro „Solis Ortus“ dalyvė, 3e kl. gimnazistė Neringa Trečiokaitė
DSC_0781Ant dirigento pakylos Pempel pempelDSC_0281DSC_0352DSC_0400DSC_0412DSC_0510DSC_0553DSC_0559DSC_0617

 


 

Choro gyvenimo atspindžiai
Choras susikūrė 2000 metais. Į muzikos kabineto duris pasibeldė dvi gimnazistės Justė ir Erika ir pareiškė savo norą dainuoti. Labai greitai apie jas susibūrė daugiau merginų ir išaugo iki vokalinio ansamblio, kurio veiklos pradžia buvo gana sėkminga (aktyviai dalyvavo šalies gimnazijų renginiuose, konkursuose, festivaliuose). Kolektyvas augo ir tais pačiais metais buvo pradėti rengti koncertai.

Po trijų mėnesių įtempto darbo, buvo surengta graži J.S.Bacho muzikos šventė gimnazijoje, renginys „Vakaras su Bachu” įvyko ir Biržų tvirtovės menėje kartu su

“Atžalyno” vid. mokyklos choru, sulaukęs puikaus žiūrovų įvertinimo, na ir jiems tai buvo pirmas krikštas ir ženklas, kad gali tęsti pradėtą chorinę veiklą gimnazijoje.

Choras ir toliau aktyviai dalyvauja gimnazijos, miesto, respublikos konkursuose, festivaliuose, projektuose, visuotinėse ir moksleivių Dainų šventėse, tūkstantmečio Lietuvos vardo paminėjimo šventėje „Amžių sutartinė“ ir moksleivių Dainų šventėse.
Pastaruosiuos du metus mišrus choras aktyviai ruošėsi Lietuvos moksleivių Dainų šventei „Mūsų vardas – Lietuva“ 2012.Choro tradicijos

 • Krikštynos ( krikštatėvis – buvęs choristas Ignas Flenderis, kiekvienais metais atvykstantis iš Norvegijos pakrikštyti choro naujokų).
 • Atvirų durų dienos ( buvę choristai studentai lankosi repeticijose savo laisvu nuo studijų metu, dalyvauja ir dainuoja kartu Dainų šventėse ir palaiko choro pasirodymus konkursuose ir koncertuose ).
 • Atsisveikinimas su abiturientais (teikiamos gėlės, paruošiamas mėgiamų dainų ir diplomų , padėkos raštų , vaizdo įrašų ir nuotraukų aplankas; atsisveikinimo vakaras su dainomis Rinkuškių restorane).

 Choras dalyvavo šiose Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų šventėse:

 • 2003 metais Pasaulio Dainų šventė „MES“
 • 2005 metais respublikinė moksleivių Dainų šventė
 • 2006 metais Aizkraukles rajona skolu jaunatnes Dziesmu diena. Koncerta goda viesis Raimonds Pauls (šios dainų šventės Aizkrauklėje chorams akomponavo pats Raimonds Pauls)
 • 2007 metais Lietuvos Dainų šventė „Būties ratu“
 • 2009 metais  Tūkstantmečio Pasaulio Lietuvių Dainų šventė „Amžių sutartinė“(šiai progai choras parengė net 2 programas)
 • 2009 metais Panevėžio apskrities dainų šventėje, skirtoje Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui
 • 2012 metų Liepos 6 dieną choras dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“

Choras dalyvavo šiuose šalies festivaliuose, konkursuose, renginiuose :

 • Panevėžio rajono, Velžio gimnazijos festivalyje „Sugrąžinkime klasiką“ 2004, 2005, 2006 m.
 • Šalies respublikiniame konkurse – festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“ (2004, 2008 , 2011 m.) Klaipėdoje
 • Panevėžio apskrities gimnazijų chorų šventėje „Vivat Chorus“ (Kupiškis, 2008 m)
 • Šalies vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleivių mišrių chorų konkurse „Dainuok ir keliauk“ (2007, 2010, 2011 m.)
 • 2008 metais koncertas Vilniaus Užupio gimnazijoje
 • 2008 metais dalyvavimas tarptautiniame projekte „Meilė“ , koncertai Biržų pilyje ir Vilniuje Gedimino 9
 • 2011 metais dalyvavimas jubiliejiniame dešimtmečio choro „Cantus Veris“ koncerte Vilniaus Rotušėje
 • 2011 metais koncertas, skirtas Nepriklausomybės atkūrimo dienai Anykščių koplyčioje

Choro organizuoti projektai

 • 2000 01 19 Biržų pilyje Vakaras su Bachu, skirtas J.S.Bacho 350-osioms gimimo metinėms
 • 2003 metais koncertas Tėveliams, mokytojams, draugams „MES 2003“
 • 2005 metais Jubiliejinis choro 5-erių metų koncertas „Mūsų dienos kaip šventė“
 • 2006 metais popietė skirta M.K.Čiurlionio 130-osioms gimimo metinėms paminėti Gimnazijos bendruomenėje
 • 2007, 2009, 2010 metais Kalėdinės šventės, skirtos gimnazijos bendruomenei
 • 2009 metais koncertas Biržų tvirtovėje, skirtas Biržų visuomenei prieš išvykstant į Lietuvos Tūkstantmečio šventę „Amžių sutartinė“
 • 2010 metais koncertas „Pasveikinkim vieni kitus“ choro 10-ojo gimtadienio proga Biržų kultūros centre
 • 2011 metais jubiliejinis 5-erių metų draugystės su Vilniaus Užupio gimnazijos mišriu choru „Cantus Veris“ koncertas Biržų kultūros centre ir tai progai skirtose mišiose atliekamos abiejų chorų giesmės Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje
 • 2000 01 19 Biržų pilyje Vakaras su Bachu, skirtas J.S.Bacho 350-osioms gimimo metinėms
 • 2003 metais koncertas Tėveliams, mokytojams, draugams „MES 2003“
 • 2005 metais Jubiliejinis choro 5-erių metų koncertas „Mūsų dienos kaip šventė“
 • 2006 metais popietė skirta M.K.Čiurlionio 130-osioms gimimo metinėms paminėti Gimnazijos bendruomenėje
 • 2007, 2009, 2010 metais Kalėdinės šventės, skirtos gimnazijos bendruomenei
 • 2009 metais koncertas Biržų tvirtovėje, skirtas Biržų visuomenei prieš išvykstant į Lietuvos Tūkstantmečio šventę „Amžių sutartinė“
 • 2010 metais koncertas „Pasveikinkim vieni kitus“ choro 10-ojo gimtadienio proga Biržų kultūros centre.

Laimėjimai

 • 2004 metais Respublikiniame moksleivių chorų Panevėžio apskrities konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ pelnė I laipsnio diplomą ir kelialapį į respublikinį konkursą Klaipėdoje.
 • 2007 metais choras laimėjo šalies vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleivių mišrių chorų konkursą „Dainuok ir keliauk“ ir už geriausiai atliktą privalomąjį konkurso kūrinį gavo I laipsnio diplomą.
 • 2008 metais choras įvertintas aukščiausiu Lietuvos mėgėjų kolektyvų apdovanojimu  – „Aukso paukštė“ ir suteikta chorui nominacija „Naujai suspindusi žvaigždė“
 • 2008 metais respublikiniame festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ laimėjo II laipsnio diplomą
 • 2012 metais chorui suteikta aukščiausia meninio pajėgumo kategorija ir įteiktas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sertifikatas.

Kelionės ir koncertai

 • 2004 metais choras vyko į Latvijos respublikos Aizkrauklės gimnaziją, kurioje vyko tarptautinis projektas „Socrates“
 • 2006 metais choras dalyvavo Latvijos respublikos Aizkrauklės miesto Dainų šventėje, kurioje chorams akomponavo pats Raimonds Pauls
 • 2007 metais konkurso „Dainuok ir keliauk“ nugalėtojas – Biržų „Saulės“ gimnazijos mišrus choras laimėjo kelionę į tris Europos sostines – Budapeštą, Vieną, Prahą
 • 2011 metais dalyvavo dešimties metų  jubiliejiniame „Cantus Veris“ choro koncerte Vilniaus Rotušėje.

Papildoma choristų veikla

 Iš tų pačių choro dainininkų atsiranda norinčių dainuoti ne tik chore, bet ir solo ar ansamblyje, su kuriais dalyvaujama įvairiuose renginiuose ir Lietuvos televizijos moksleivių konkursuose „Dainų dainelė“. (2004, 2006, 2010 m. vokalinis ansamblis tapo laureatu ir dainavo finaliniame laureatų koncerte Vilniaus operos ir baleto teatre), o duetas – Vaiva ir Iveta dalyvavo šių metų TV konkurse „Dainų dainelė 2012“

Choro įvaizdis

Be didžiulių  pastangų dainuoti gerai, skambiai, darniai, choro dainininkai stengiasi kurti ir sceninį įvaizdį, kuriuo dažnai stebina ne tik Biržų miesto visuomenę, bet ir nuvykę koncertuoti į kitus Lietuvos miestus, susilaukia nemažai komplimentų.

Merginų nertų suknelių ir kepuraičių ansamblis sužavėjo ne vieną žiūrovą ir klausytoją visoje Lietuvoje, o vaikinai gražiai įsipynė tarp merginų savo spalvingais, priderintais marškiniais ir liemenėmis.

Praėjusiais mokslo metais choristai už savo pinigėlius pasisiuvo lininius kostiumus, kuriems negailima komplimentų iš žiūrovų, o ir dažnai dainuojamoms šiuolaikiškoms liaudies dainų aranžuotėms tie kostiumai labai pritinka.

 

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages