Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Sportinė veikla

Paskelbta: 2012 sausio 02

 2006 – 2007 m. sporto pasiekimai

(varžyboms gimnazistus ruošė kūno kultūros mokytojai Vytautas Klemka, Arūnas Anskinas ir Lina Dzimidienė)

Rungtis

V., pavardė

Klasė

Vieta


Respublikinis
lengvosios atletikos bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų olimpinis
festivalis

IV

 

Berniukų
komanda

I.Isajevas

3rb

X (iš 44)

T.Čibinskas

3ra

A.Burčikas

3ra

A.Labanavičius

3rc

A.Burbulis

4rb


Mergaičių
komanda

U.Rauckytė

2a

VIII (iš 40)

J.Armalaitė

2e

J.Natkaitė

3rh

A.Papaurėlytė

2d

J.Martinonytė

3ra


Individualiai

J.Armalaitė

2e

400, XV

J.Natkaitė

3rh

šuolis
į tolį,  III

A.Papaurėlytė

2d

 tolis,  VI

J.Martinonytė

3ra

rutulys,
V

U.Rauckytė

2a

800, XI

A.Burbulis

4rb

 tolis,  IX

T.Čibinskas

3ra

rutulys,
IX

A.Burčikas

3ra

100 m., VIII

A.Labanavičius

3rc

šuolis
į aukštį,  III

Lietuvos
jaunių pirmenybės


Individualiai

A.Papaurėlytė

2d

100 m., IX

šuolis
į tolį, V,  5.15

J.Armalaitė

2e

100 m., X

200 m., XII

V.Pudinskaitė

2e

800 m., XIII

D.Budriūnaitė

2b

800 m., XVII

Jaunių
komanda

J.Armalaitė

2e

4*100,  IV

A.Papaurėlytė

2d

V.Pudinskaitė

2e

D.Budriūnaitė

2b

Respublikinės
kroso estafečių varžybos  XX (iš 40)

Rajono
kompleksinė spartakiada

Jaunučių
komanda

II

Jaunių
komanda

I


Rudens kroso rezultatai

Jaunučių
komanda

E.Paulaitė

1a

II

S.Aukštikalnytė

1d

E.Venckūnaitė

4ra

I.Burkauskaitė

1a

Jaunių
komanda

U.Rauckytė

2a

I

D.Minkevičiūtė

2d

V.Pudinskaitė

2e

I.Burkauskaitė

1a

Jaunės

U.Rauckytė

2a

I

D.Minkevičiūtė

2d

III

Jaunučiai

I

Jauniai

II

 

Krepšinis


Jaunučiai

T.Morkvėnas

1a

II

I.Flenderis

1b

J.Ramanauskas

1b

P.Šereika

1b

J.Venckūnas

1b

Ž.Žilinskis

1b

D.Balčiūnas

1c

A.Kuginys

1c

A.Rožėnas

1c

V.Neviera

2b

A.Lansbergas

1b

M.Šamšonas

1e

E.Martinonis

1e

N.Skurdelis

1e

Jauniai

S. Misevičius

2b

II

A. Zaloga

2b

V.Neviera

2b

V.Masonas

4rb

J. Godliauskas

4ra

Š.Martinonis

4ha

V.Briedis

4ra

G.Ramonas

4ra

V.Viederis

4ra

E.Jasinskas

4rb

Jaunės

M.Kregždytė

3ha

II

M.Klybaitė

2d

V. Ajutytė

2c

S. Povilionytė

3rb

D. Budriūnaitė

2b

D.Minkevičiūtė

2d

A.Papaurėlytė

2d

U.Rauckytė

2a

G.Januševičiūtė

2c

Jaunutės

IV

Biržų
rajono savivaldybės taurės krepšinio varžybos

Jauniai

A. Zaloga

2b

III

V.Masonas

4rb

J. Godliauskas

4ra

Š.Martinonis

4ha

V.Briedis

4ra

G.Ramonas

4ra

V.Viederis

4ra

E.Jasinskas

4rb

Lengvoji
atletika

Jaunučių
komanda

II

Jaunutės

A.Papaurėlytė

2d

tolis,
I

100 m.,  I

U.Gužauskaitė

1a

aukštis,
II

Jaunių
komanda

I

Jaunės

4*100,
I v.

J.Martinonytė

3ra

rutulys,
I

J.Armalaitė

2e

100 m.,  I

U.Rauckytė

2a

800 m.,  I

D. Budriūnaitė

2b

400 m.,  I

V.Pudinskaitė

2e

800 m.,  II

G.Butkevičiūtė

3rb

100 m.,  II

J.Natkaitė

3rh

šuolis
į tolį,  I

E.Jurkutė

3rb

aukštis,
III

Jaunių
I komanda

I

Jaunių
II komanda

III

 

Jauniai

4*100,
I v.

 

A.Burčikas

3ra

100 m.,  I

A.Labanavičius

3ra

aukštis,
I

A.Burbulis

4rb

tolis,
I

T.Čibinskas

3ra

rutulys,
I

I.Isajevas

3rb

4*100,  I

P.Rudys

3rb

rutulys,
III

V.Didzinskas

3rh

tolis,
III

M.Kirstukas

3rh

aukštis,
III


Jaunučiai

I


Jaunučiai

4*100,
Iv.

Ž.Žilinskis

1b

1000 m.,  II

K.Isajevas

1d

100 m.,  I

A.Petrulionis

1d

400 m., I

E.Martinonis

1e

aukštis,
I

J.Venckūnas

1b

tolis,
I

P.Šereika

1b

aukštis,
III

V.Neviera

2b

rutulys,
III

Pavasario
krosas, estafetė

Jauniai

U.Rauckytė

2a

I

J.Armalaitė

2a

D.Minkevičiūtė

2d

V.Pudinskaitė

2e

M.Karoblis

3ha

J.Mažuika

3hb

M.Aukštikalnis

4ra

V.Masonas

4rb


Jaunučiai

Ž.Žilinskis

1b

I

I.Janulis

1a

K.Isajevas

1d

A.Petrulionis

1d

S.Aukštikalnytė

1d

R.Bakūnaitė

1d

I.Burkauskaitė

1a

E.Paulaitė

1a

Šachmatai

T.Drevinskas

3ra

II

M.Mikalojūnas

3ra

L.Vitkevičius

1d

A.Kaziliūnaitė

4rc


Rajono
virvės traukimo varžybos

 

 

 

K.Isajevas

1d

II

T.Čibinskas

3ra

A.Burčikas

3ra

M.Krizonis

3rh

M.Bruzgulis

3rb

P.Rudys

3rb

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages