Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

Priėmimo tvarka

Atnaujinta: 2017 vasario 02

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia mokinių priėmimą 2017 mokslo metams

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia mokinių priėmimą ateinantiems mokslo metams. Mokiniai priimami į visas gimnazijos klases. Į trečiąsias klases priimami visi norintys, į kitas klases vietų skaičius ribotas, todėl sulaukus daugiau prašymų negu yra laisvų vietų bus vykdoma atranka. Pirmenybė bus teikiama Biržų rajono mokiniams, turintiems aukštesnius metinius lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos ir geografijos mokymosi vidurkius, rajono olimpiadų, konkursų, sporto varžybų prizininkams. Mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijoje, iki kovo 1 dienos turi pateikti tėvų prašymą ir dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę. Pasibaigus mokslo metams, ankstesnės ugdymo įstaigos išduotą išsilavinimo pažymėjimą ir sveikatos pažymėjimą. Priėmimo į gimnaziją rezultatai bus paskelbti iki liepos 1 dienos. Prašymai priimami gimnazijos raštinėje, Vytauto g. 32. Telefonas pasiteirauti 37986.

Į gimnaziją priimami neturintys nepatenkinamų metinių pažymių, įvykdę visų mokomųjų dalykų programų reikalavimus mokiniai.

Esant konkurencijai, dėl vietų stokos, pirmenybė teikiama Biržų rajone gyvenantiems mokiniams, kurių metiniai lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos ir geografijos mokomųjų dalykų pažymių vidurkiai aukštesni, socialiai remiamų šeimų vaikams, rajono olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų prizininkams.

Stodamas į Gimnaziją mokinys privalo pateikti tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, pažymių knygelę, bendrojo lavinimo pažymėjimą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir sveikatos būklės pažymėjimą (forma Nr.027-1/a).

Dokumentus priimsime birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Priėmimo rezultatai paaiškės tik rugpjūčio pabaigoje.

Telefonas pasiteirauti 37986.

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages | Internetinis dizainas