Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Gimnazijos istorijos muziejus

Atnaujinta: 2021 vasario 23

Muziejus įkurtas 1996 metų rugsėjo 1 dieną. 2002-11-20 gimnazijai švenčiant 85-ąsias įkūrimo metines, pakeista ekspozicija, baldai. Ekspoziciją padėjo įrengti Biržų „Sėlos“ muziejaus muziejininkės S. Kubiliūtė, D.Prunskienė, J. Vasiliūnienė. Baldams įsigyti pinigus atsiuntė 1931 m. laidos gimnazistas Kazimieras Rimkus.

Eksponatų pagrindinio ir pagalbinio fondų registraciją padarė mokytoja J. Pangonienė.

Šiuo metu muziejus turi pagrindiniame fonde apie 3 tūkst. eksponatų ir pagalbiniame fonde apie 2 tūkst. eksponatų.

Gimnazijos istorijos muziejaus ekspozicija parengta nuo gimnazijos įkūrimo 1917-11-20 iki šių dienų. Joje 11 mokyklos gyvavimo laikotarpių direktoriai, mokytojai, mokinių pasiekimai, veikla, mokyklinės priemonės, vadovėliai, sąsiuviniai, atestatai ir jų kaita, atsiminimai mokytojų ir mokinių, abiturientų laidų aprašai, bibliotekų laiškai. Ekspozicijoje skirta vietos rašytojams, menininkams, mokslininkams, dvasininkams, sportininkams, buvusiems gimnazijos mokiniams.

Gimnazijos istorijos muziejus neatsiejamas nuo mokinių ugdymo proceso:

  • vedamos ekskursijos gimnazistams, rajono mokiniams ir visiems atvykstantiems į gimnaziją;
  • muziejuje vyksta istorijos, lietuvių kalbos ir kt. pamokos;
  • organizuojamos konferencijos;
  • mokiniai dalyvauja tradiciniame konkurse „Lietuva ir aš“, kurį remia buvęs gimnazistas ir mokytojas J.Kavaliūnas;
  • švenčiami gimnazijos jubiliejai;
  • vyksta susitikimai su buvusiais gimnazistais, mokytojais.

Muziejus bendradarbiauja su kitų gimnazijų muziejais, Biržų „Sėlos“ muziejumi. Mokiniai naudojasi muziejaus medžiaga, rašydami tiriamuosius darbus. Vykdomi prašymai surasti įvairią informaciją apie buvusius gimnazijos mokytojus ir mokinius. 3-4 gimnazinių klasių mokiniai gali rinktis darbą muziejuje – jis užskaitomas kaip visuomenei naudingo darbo valandos.

Šiandieną muziejus laukia iš buvusių mokytojų, mokinių išlikusių mokyklinių daiktų, atsiminimų, svarbių nuotraukų.
Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages