Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Atributika

Atnaujinta: 2017 vasario 02

Gimnazijos vizija

Biržų „Saulės“ gimnazija – inovatyvia veikla ir nuolatiniu tobulėjimu patraukliausia savivaldybės mokykla.

Gimnazijos misija

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą kiekvienam Biržų rajono savivaldybės mokiniui, pageidaujančiam geriausiais ugdymo(si) būdais ir metodais įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos himnas

Saulėtu taku ateitin skubu,
O gimnazija, mano svajone.
Tu mane kvieti, žvaigždele švieti,
Rodai kelią į mokslo šventovę.
O gimnazija, mano svajone.

Mokytojas ves, bus šalia tavęs,
Kai blaškysis jaunystė vienplaukė.
Saulė už langų, šypsena draugų,
O daina jau koridoriais plaukia.
O daina jau koridoriais plaukia.

Čia gimta kalba, protėvių dvasia,
O darbų, užduočių milijonai.
Gimnaziste, tu ženk tvirtu žingsniu
Tautos žiedui paruoštais dirvonais,
Kur darbų, užduočių milijonai.

Čia užaugs sparnai, čia subręs planai,
Kaip tarnauti Tėvynei ir žmogui
Sąžine tyra ir tiesos šviesa.
Man to siekti tepadeda Dievas.
Man to siekti tepadeda Dievas.

Muzika Vytauto Kavaliausko
Žodžiai Aldonos Černiauskienės

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages