Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

Antrasis šimtmetis po saule

Paskelbta: 2020 lapkričio 20

1917 metais lapkričio 20 dieną buvo įkurta Biržų „Saulės“ gimnazija. Jau antrąjį šimtmetį skaičiuodama „Saulė“ didžiuojasi savo išaugintais garbingais Lietuvos žmonėmis, kūrusiais Lietuvos, pasaulio  istoriją ir kultūrą. Didžiuojasi savo dabartiniu kūrybišku, pilietišku, drąsiu jaunimu, garbingai saugančiu ir puoselėjančiu gimnazijos vertybes – pažinimo troškulį, meilę savo artimui ir  gimtajam kraštui, toleranciją i bendrystę. Verčia istorija gimnazijos antrojo šimtmečio po saule metraščio puslapius ir ne dulkės į juos gula, o gimnazistų padėkos, šilti prisiminimai, linkėjimai ir viltys…

Gimnazija, ačiū Tau už auklėjimą, discipliną, laisvę, meilę ir šilumą. Tu –Saulė.

89 gimnazistų laida

2017- 11- 16

 

Linkime dar ne vieną šimtą metų ugdyti Biržų krašto jaunimą, skiepyti lietuvybės tradicijas ir vertybes, meilę gimtajam kraštui, savo tėvams, mokyklai ir žmonėms.

2017 – 11 – 16

 

Kolegos iš Pasvalio

Šviesos ir sėkmės auginant idėjas, jaunus žmones, palaikant kūrybiškumo, draugystės dvasią. Ačiū jums!

Rugilė

2017 – 11 -16

 

Miela Gimnazija, sveikiname su dar vienu gimtadieniu! Linkime daug naujų veidų, gerų rezultatų, linkime išauginti dar daugiau garsių asmenybių, daug bendro džiaugsmo.

IIc klasė

2019 – 11- 16

 

Miela Gimnazija, dėkojame Tau  už tai, kad galiu būti savimi, siekti užsibrėžtų tikslų.

Barbora

2019 – 11- 20

 

Gimnazijos žmonės ir jos istorija mus įkvepia ieškoti savęs, puoselėti tradicijas ir tautiškumą. Smagu žinoti, kad „Saulės“ gimnazija parengė pasauliui daug gabių ir talentingų žmonių. Kiekvienas gimnazistas turi susipažinti su unikalia gimnazijos istorija, nes tik tada labiau vertinsime ir gerbsime mokytojus ir vienas kitą.

Robertas

2019 – 11 -20

 

Brangi Gimnazija, linkime, kad tu visada išliktum išskirtinė, o tavo svarbiausiomis vertybėmis išliktų profesionalumas, žmogiškumas, tolerancija, pilietiškumas.

IIIe klasės mokiniai

2019- 11-20

 

Miela Gimnazija, mes džiaugiamės, kad savo  mokykla galime vadinti „Saulės“ gimnaziją. Čia įvyksta visos mūsų svarbiausios patirtys.

IIb klasė

2019- 11- 20

 

Sveikiname Jus visus ir kiekvieną su gimnazijos gimtadieniu, linkime patriotizmo, tolerancijos ir santarvės. Linkime, kad „Saulė“ būtų namai, į kuriuos visada norisi grįžti.

Viktorija ir Gabrielius

2020 – 11-18

 

Miela Gimnazija,

Pasiek knygas aukščiausiose lentynose,

Suraski perlus ežero dugne.

Niūriuose debesyse įžvelki saulę

Ir su daina lydėki ją.

Monika ir Erika

2020- 11- 18

 

Man patinka gimnazija. Čia jautiesi saugus, išgirstas ir suprastas. Linkiu gimnazijai neprarasti savo

veido – saulės šviesos.

Jonas

2020- 11- 20

 

Miela Gimnazija, linkime pažinimo džiaugsmo, vienybės ir užsispyrimo, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Kamilė ir Gabrielė

2020 – 11- 18

 

Gimnazijai linkiu išmokyti ir gyvenimui paruošti daugybę gimnazistų, kad šie, pasinaudoję tuo, ką sužinojo, pasiektų savo tikslus ir darytų žmonėms gera.

Darius

2020-11- 18

Paskelbta: 2020 lapkričio 20

sveikinimas

Svarbu

Paskelbta: 2020 spalio 30

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. Biržų „Saulės“ gimnazijos lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu.

 

Tel.: 8 450 37986

El. p.: birzusaule@gmail.com

INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS

Paskelbta: 2020 rugsėjo 04

Ugdymo procesas gimnazijoje 2020-2021 mokslo metais organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Pertraukų metu klasės yra išvėdinamos, dezinfekuojamos, mokiniai koridoriuje privalo dėvėti kaukes.

Mokinių vežiojimas:

1)    mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;

2)    mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;

3)    mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Mokiniai privalo:

1)    laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);

2)    dėl savo ir kitų saugumo mokiniai privalo klausyti mokytojų nurodymo prieš pamoką dezinfekuoti rankas;

3)    pertraukų metu elgtis saugiai, nekelti pavojaus sau ir kitiems, dėvėti kaukes;

4)    vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Informacija tėvams:

1)    asmenys, atlydintys mokinius, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Uždarose patalpose organizuojami renginiai laikantis klasių izoliavimo principo, atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažiau kaip 1 metro atstumas.

2)    tėvai užtikrina, kad jų vaikai neatvyks į mokyklą, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

3)    į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

4)    jei mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant bus izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolesnių veiksmų.

Išleidžiant vaikus į gimnazija tėvai pasirūpina veido kaukėmis ir primena būtinybe laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

Paskelbta: 2020 rugpjūčio 26

rugsejo 1

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages