Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

Finansinė parama studijoms

Paskelbta: 2016 gegužės 11

fps

2% parama gimnazijai

Paskelbta: 2016 balandžio 06

2 proc

Gerbiami mokinių tėveliai, buvę mokiniai,

pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, Jūs galite 2015 m. sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti kurią nors pasirinktą organizaciją, galinčią būti paramos gavėja, tarp kurių yra ir Biržų „Saulės” gimnazija. Siūlome pasinaudoti šia galimybe ir paremti Biržų “Saulės” gimnaziją. Gautos lėšos bus panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, patalpoms atnaujinti ir remontuoti, aktyviems mokiniams, konkursų, varžybų ir olimpiadų prizininkams skatinti (prizai, dovanėlės, ekskursijos), gimnazijos renginiams organizuoti. Praėjusiais metais gimnazija gavo 1043 EUR, kuriuos panaudojo: 378 EUR prizai mokinių skatinimui, 42 EUR renginių organizavimui,  176 EUR gimnazijos choro ir folkloro koncertinių kelionių išlaidos. Turime 888 EUR dar nepanaudotų lėšų.

Tapdami gimnazijos Rėmėju, Jūs nepatirsite jokių materialinių išlaidų. Tereikia mokesčių administratoriui nurodyti, kad Biržų „Saulės” gimnazijai Jūs skiriate 2 proc. 2014 metais savo sumokėto pajamų mokesčio. Tuo tikslu turėtumėte užpildyti bei iki gegužės 2 d. pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą (rekomenduojama pildyti 02 versijos FR0512). Prašyme reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamą vietą. Kiti būtini duomenys apie paramos gavėją, šiuo atveju Biržų „Saulės” gimnaziją: kodas – 190546110; adresas – Vytauto g. 32, Biržai. Jeigu planuojate gimnazijai skirti paramą kelis metus, deklaracijoje galite nurodyti ilgesnį laikotarpį (iki 5 metų). Prašymą pateikti galima elektroninio deklaravimo būdu (deklaravimas.vmi.lt), tiesiogiai mokesčių inspekcijoje arba siunčiant paštu.

 

Pagarbiai gimnazijos direktorius Dainius Korsakas

 

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia mokinių priėmimą ateinantiems mokslo metams

Paskelbta: 2016 sausio 29

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia mokinių priėmimą ateinantiems mokslo metams. Mokiniai priimami į visas gimnazijos klases. Į trečiąsias klases priimami visi norintys, į kitas klases vietų skaičius ribotas, todėl sulaukus daugiau prašymų negu yra laisvų vietų bus vykdoma atranka. Pirmenybė bus teikiama Biržų rajono mokiniams, turintiems aukštesnius metinius lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos ir geografijos mokymosi vidurkius, rajono olimpiadų, konkursų, sporto varžybų prizininkams. Mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijoje, iki kovo 1 dienos turi pateikti tėvų prašymą ir dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę. Pasibaigus mokslo metams, ankstesnės ugdymo įstaigos išduotą išsilavinimo pažymėjimą ir sveikatos pažymėjimą. Priėmimo į gimnaziją rezultatai bus paskelbti iki liepos 1 dienos. Prašymai priimami gimnazijos raštinėje, Vytauto g. 32. Telefonas pasiteirauti 37986.

Skelbimas

Paskelbta: 2016 sausio 29

Biržų „Saulės“ gimnazija siūlo darbą mokyklinio autobuso vairuotojui. Specialieji reikalavimai: D kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir ne trumpesnė kaip 3 metų darbo patirtis šioje srityje.

Telefonas pasiteirauti 8 612 89921.

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages | Internetinis dizainas