Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Rugsėjo 23-ioji

Paskelbta: 2016 gruodžio 12

Rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido aukų paminėjimo dieną – TUC iniciatyva Biržų ,,Saulės“ gimnazijos 2a, 1b ir 1c klasės mokiniai dalyvavo pilietinėje  akcijoje ,,Atminties kelias“.

Ruošdamiesi šiam renginiui mokiniai pasidomėjo žydų tautybės vaikais, kurie mokėsi mūsų mokykloje. Sudarėme žydiškų pavardžių sąrašus, bandėme nustatyti koks likimas juos ištiko. Ieškojome ar šie žmonės yra paminėti knygoje „Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai“. Patikrinome ir sąrašus, kuriuos radome Jeruzalės Yad Vashem muziejaus internetiniame puslapyje. Dailės mokytoja Daiva Zalogienė padėjo mokiniams parinkti lauko akmenėlių, ant kurių užrašėme Biržuose gyvenusių ir žuvusių žydų vardus. Šiuos akmeniss, kaip atmintį apie nužudytus, padėjome masinėje žydų žūties vietoje Pakamponyse. Kiekvienas moksleivis perskaitė pavardes        : dažniausiai tai buvo šeimos su įvairaus amžiaus vaikais. Taip įsijungėme į akciją ,,Vardai“.

   Akciją pradėjome nuo mokyklos, bandydami įsivaizduoti, kad dabar 1941 metų birželis… Visi laukia vasaros atostogų… Ir niekas dar nejaučia baisios negandos. Praėjome senamiesčio gatvelėmis, stabtelėjome prie buvusių žydų geto vartų, sinagogos, žydų senelių prieglaudos, mokyklos. Keliu link Astravo užklupo lietus, tačiau kelio atgal jau nebuvo… kaip ir tada 1941 m. rugpjūty….

Visi susimąstėme koks trapus žmogaus gyvenimas: kad kiekvienas čia žuvęs žmogus turėjo savo vardą, svajones, viltis…

2016  09  28                                 TUC koordinatorė:  Virginija Kalninienė

 

 

213

Civilinės saugos pratybos

Paskelbta: 2016 spalio 03

Rugsėjo 30 dieną Biržų „Saulės“ gimnazijoje surengtos civilinės saugos funkcinės pratybos‚ „Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės narių veiksmai gavus pranešimą apie padėtą sprogstamąjį užtaisą“. Jų tikslas – tobulinti darbuotojų ir mokinių evakavimo įgūdžius ekstremalios situacijos metu.

Iš anksto buvo aptartas planas – gautas pranešimas apie sprogmenį. Gimnazijos direktorius nutarė skelbti mokinių ir darbuotojų evakuaciją. Nuskambėjus trims skambučiams buvo paskelbtas mokomasis pavojus ir paprašyta visų per artimiausią išėjimą palikti gimnazijos patalpas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės nariai veikė koordinuotai: buvo atrakintos pastato išėjimo durys, patikrintos patalpos. Mokiniai su mokytojais skubėjo į laikiną prieglobsčio vietą. Mokytojai susiskaičiavo mokinius ir informavo apie jų skaičių direktorių. Pratyboms buvo numatyta 10 minučių, tačiau evakuacija vyko sklandžiai ir per daug trumpesnį laiką. Mokiniai užsidirbo papildomas 5 minutes pertraukai.

Pratybos padės gimnazijos darbuotojams ir mokiniams tinkamai elgtis susidarius realiai ekstremaliai situacijai.

DSCF5681 (Medium)

Fizikos mokytojo atranka

Paskelbta: 2016 spalio 01

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia atranką fizikos mokytojo pareigybei užimti 6 valandų per savaitę darbo krūviu darbui su antrųjų – ketvirtųjų gimnazijos klasių mokiniais.

Darbas nuolatinis.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis fizikos dalyko išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, ne mažesnė kaip vyresniojo fizikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, mokinių rengimo valstybiniam fizikos egzaminui patirtis.

Pretendentas iki š. m. spalio 14 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, paskutinių 3 metų mokinių pasiekimų sąvadą bei jų laikytų egzaminų rezultatų analizes.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku adresu Biržų „Saulės“ gimnazija, Vytauto g. 32, LT-41140 Biržai arba elektroniniu paštu adresu birzusaule@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Atranka vyks 2016 m. spalio 21 d. 13.00 val.

Atranka bus vykdoma vertinant pretendentus pokalbio metu.

 

Telefonas pasiteiravimui  (8 450) 37987.

Elektroninis paštas birzusaule@gmail.com

Paskelbta: 2016 rugpjūčio 30

 

sveikinimaspSveikinimasm

PRASIDEDA BENDRASIS PRIĖMIMAS Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Paskelbta: 2016 birželio 06

Birželio 1 d. prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas. Stojantieji šiemet patirs naudingų naujovių. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 19 d. 12 val.

Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 42 aukštosios mokyklos. Vyriausybės nutarimu 2016 metų studijoms paskirstyta 8,041 mln. eurų. Preliminarus valstybės finansuojamų vietų skaičius universitetinėms studijoms yra 7 302, koleginėms studijoms – 6 447. Iš viso numatoma paskirstyti 13 749 valstybės finansuojamas studijų vietas. Be to, šiemet aukštosioms mokykloms paskirstytos 593 valstybės tiksliniu būdu finansuojamos studijų vietos priėmimui nuo pirmo kurso, iš jų 112 – meno studijoms.

Vienas iš didžiausių šių metų bendrojo priėmimo pokyčių – elektroninis dokumentų kopijų prisegimas LAMA BPO informacinėje sistemoje, tad stojantiesiems nebereikės fiziškai pristatyti dokumentų į LAMA BPO (kilus abejonėms dėl dokumento tikrumo, stojantysis gali būti paprašytas fiziškai pristatyti originalų dokumentą). Galimybė prie savo prašymo prisegti elektronines dokumentų kopijas suteikta:

 • įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2009 m. ir anksčiau;
 • įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų;
 • baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
 • turintiems galiojantį tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatą;
 • stojantiems į sporto studijų programas ir turintiems aukščiausią sporto pasiekimą pagrindžiančią pažymą su varžybu protokolu;
 • turintiems lietuvių kalbos mokėjimą įrodančią pažymą (įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje ir stojantiems į lietuvių kalba vykdomas studijų programas);
 • turintiems lietuvių kilmę ar išeivio (ne mažiau kaip 3 metus gyvenusio užsienyje) statusą patvirtinančią pažymą.

Elektroninių dokumentų kopijų atitikimą teisės aktų reikalavimams tikrins LAMA BPO darbuotojai.

Šiais metais bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (I ir II etapai) ir papildomas priėmimai. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtrauktiiki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Kadangi stojantysis pirmojo etapo metu galės gauti vieną kvietimą studijuoti universitete ar kolegijoje – arba valstybės finansuojamoje vietoje, arba nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija, arba nefinansuojamoje vietoje (be studijų stipendijos), tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą, pirmu pageidavimu nurodant labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbumą išrikiuoti kitus pageidavimus. Prašymas bus nagrinėjamas pageidavimų prioriteto tvarka, pasiūlant tą studijų programą, kurioje stojantysis laimi konkursą. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio (nes nauja Geriausiųjų eilė nesudaroma), bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą.

LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantysis gali užpildyti ir tikslinio finansavimo prašymą bei nurodyti iki 2 tikslinio finansavimo vietų pageidavimų. Kai kurios aukštosios mokyklos čia pateikia informaciją ir apie darbdavius, kurie taip pat rinksis sau būsimus darbuotojus iš tikslinio finansavimo prašymą užpildžiusių kandidatų. Apie kandidato tinkamumą tikslinėms vietoms pranešimą stojantysis gaus kartu su II etapo rezultatais.

Pagrindinio priėmimo I etapo rezultatai bus skelbiami liepos 23 d. iki 15 val.

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages