Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

Mus sveikina

Paskelbta: 2015 gruodžio 22

kaledos

Gerb. Direktoriau, mokyklos bendruomene,

Tegul Betliejaus žvaigždė Jums padeda atpažinti Gailestingąją Meilę – Kristų, ir ja dalintis kasdienybėje. Džiugių ir prasmingų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų Metų!

Jus sveikina  Panevėžio  vyskupijos Katechetikos centro vadovė Zita Tručionienė ir darbuotojos

0ISM doktoranturaKatsuKSULL2LMSkaledosLR Seimo nario Aleksandro Zeltinio sveikinimasPasvalysSteponaviciussveikinimas2015Germaniskio DfCVyturelisLSDP

Mielieji!
Laikas – brangi dovana, duota mums, kad taptume brandesni, stipresni, tobulesni… Linkime ilgam Kalėdinės šviesos, o Naujaisiais 2016 metais – sveikatos, gražių siekių, prasmingų ir sėkmingų darbų, ramybės ir vilties. Telydi meilė ir darna Jūsų šeimas.
Turiningų švenčių!
Su šilčiausiais linkėjimais –
LSDP Biržų skyriaus taryba

5 6 7 3 9 10 8

11 12 13 14 15 15 16 16 17 17  19 FOX KONSULTANTE 18 PVI WE2

Kvietimas

Paskelbta: 2015 lapkričio 21

kvietimas

Tarptautinių studijų paroda Vilniuje

Paskelbta: 2015 lapkričio 11

Š.m. spalio 8 d. 47  trečių–ketvirtų klasių moksleiviai lankėsi Tarptautinių studijų parodoje Vilniuje, kur rinko jiems aktualią informaciją apie studijas užsienio kolegijose ir universitetuose.

Antrą dienos dalį moksleiviai praleido Vilniaus kolegijoje, kurioje ne tik išklausė aktualią studijų sritims informaciją  apie kolegines ir universitetines studijas, pasirenkamuosius dalykus,  bet ir, pasiskirstę į tris grupes, aplankė Menų, Sveikatos priežiūros ir Verslo vadybos fakultetus, kuriuose susipažino su studentų vykdomomis praktinėmis veiklomis, dalyvavo 1–4 kursų studentų praktinių darbų pristatymo renginyje Menų fakultete.

1

32

,,Saulės“ gimnazijos informacija

LMS mokymai savivaldoms

Paskelbta: 2015 lapkričio 11

Lietuvos moksleivių sąjunga aktyviai vykdo LMS Mokymų vadovų (MV) sistemą, kurios tikslas – pasitelkus MV patirtį, padėti Lietuvos mokyklų mokinių savivaldoms stiprėti ir efektyviai atlikti pagrindinę savo funkciją – atstovauti moksleivių interesams.

Jeigu manai kad Tavo mokinių savivaldai reikia pagalbos formuojant komandą, įvaizdį ar planuojant veiklą – papasakok jos nariams apie MV sistemą ir registruok datą nemokamiems mokymams, kurie vyks Tavo savivaldai!

Registracijos forma.

„Saulės“ gimnazija laukia naujų mokinių

Paskelbta: 2015 rugpjūčio 24

Atrodo, dar nespėjo nurimti „Saulės“ gimnazijos 91 abiturientų laidos  brados egzaminų  jaudulys, laimėjimų džiaugsmas ir pirmosios nesėkmės kartėlis, dar tebejuntamas abiturientų, sėkmingai įstojusių tęsti mokslų į pasirinktas mokymo įstaigas, palaimingas  svaigulys, o rugsėjis, keldamas džiaugsmingą nerimą,   jau stovi ant gimnazijos slenksčio ir skubina sutikti naujus mokinius.

Naujus mokslo metus „Saulės“ gimnazija sutinka svarbiausia vertybe laikydama mokiniams  suteikiamą aukštą ugdymo(si) kokybę, galimybę mokytis pagal pačių mokinių poreikius ir gebėjimus. Gimnazija formuoja 3  pirmas, 3 antras, 6 trečias ir 6 ketvirtas gimnazistų klases. Pirmųjų klasių auklėtojos: Daiva Jakubėnienė, Virginija Kalvanaitė, Audronė Ulevičienė. Mokinius, norinčius mokytis „Saulės“ gimnazijos pirmoje klasėje, bet vis dar nespėjusius pateikti stojimo į gimnaziją dokumentų, galime nudžiuginti – jeigu paskubėsite pateikti reikiamus  stojimo dokumentus, dar turite galimybę tapti gimnazistais.

Įvykusi Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka pakoregavo ir suaugusiųjų ugdymą. Viena iš naujovių – suaugusieji nuo šių metų rugsėjo mėn. 1 d. pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokysis „Saulės“ gimnazijoje. Norinčius mokytis „Saulės“ gimnazijos suaugusiųjų mokymo klasėse kviečiame pateikti prašymą dėl priėmimo į gimnaziją, išsilavinimo pažymėjimo ir asmens  tapatybę liudijančio dokumento (paso arba asmens kortelės) kopijas.

Biržų „Saulės“ gimnazijos informacija

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages