Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 615 16623
birzusaule@gmail.com

Alumni

Atnaujinta: 2021 gegužės 04

Biržų „ Saulės “ gimnazijos mokinių savivaldos susitikimas „Alumni“ klubo nariais

Balandžio 19 d. dalis gimnazijos Mokinių tarybos narių dalyvavo susitikime  su „Alumni“ klubo nariais Karoliu Varžinsku bei Vytu Neviera. “Alumni” papasakojo, kaip buvo įsteigtas klubas, kas į jį gali įsitraukti, kokia veikla užsiima. Vytas ir Karolis kalbėjo, kad jų tikslas – burti gimnazijos moksleivius, bendradarbiauti organizuojant  susitikimus, įgyvendinat idėjas.  Mokinių tarybos nariams siūlė pasitarti su bendramoksliais, kokių veiklų norėtų, kurias “Alumni” galėtų padėti  įgyvendinti.

Mokinių tarybos narė Kornelija Lapėnaitė

Nuotrauka Vainiaus Samulio

Alumni

Informacija aktuali moksleiviams!
Gimnazija augina moksleivius, kurie pasiekia puikių rezultatų įvairiose srityse. Alumnų klubas, norėdamas paskatinti moksleivius, tęsia stipendijų fondo veiklą. Šiais mokslo metais bus skiriamos stipendijos už pasiekimus mokslinėje, visuomeninėje, asmeninėje veikloje. Skiriant stipendiją bus vertinama mokymosi rezultatai, pažanga, pasiekimai už mokyklos ribų. Detalesnę informaciją rasite gimnazijos internetinio puslapio alumnų skiltyje.
Tobulėkime, kurkime ir dalinkimės!

 

„Biržų Saulės gimnazijos alumnų klubas buvo įkurtas 2019 metų vasario mėnesį ir tapo pirmąją oficialia gimnaziją baigusius žmones vienijančia organizacija, kurios tikslas burti Biržų Saulės gimnaziją baigusių moksleivių bendruomenę, palaikyti tvarius jos narių tarpusavio ryšius, taip pat ir ryšį su gimnazija, dalijantis akademine ir profesine patirtimi, bei stiprinti gimnazijos veiklą organizacinėmis priemonėmis, finansine parama ar labdaringa veikla. BSG Alumnų klubas savo veikloje vadovaujasi įstatais. Šiuo metu alumnų klubui vadovauja steigiamojo susirinkimo metu išrinktas prezidentas – Karolis Varžinskas. Šiuo metu klubo valdybai atsvojauja: Raminta Kėželytė, Vytas Neviera, Ernestas Drevinskas, Ugnius Jakubelskas, Agnė Niuniavaitė ir Asta Norgėlienė. Jei tu esi baigęs Biržų Saulės gimnaziją ir nori kartu burti ir puoselėti tvarią, atvirą, aktyvią, pilietišką buvusių gimnazistų bendruomenę prie organizacijos prisijungti užpildęs anketą.

Informacija aktuali moksleiviams!
Gimnazija augina moksleivius, kurie pasiekia puikių rezultatų įvairiose srityje. Džiaugiamės, jog „Saulėje“ mokslas nėra #paskutinisprioritetas. Tad norime prisidėti prie jo skatinimo jaunimo tarpe! Biržų „Saulės“ gimnazijos alumnų klubas įsteigė stipendijų fondą, iš kurio šiais mokslo metais bus skiriamos 4 stipendijos už pasiekimus mokslinėje, visuomeninėje, asmeninėje veikloje. Kadangi direktorius mokyklos bendruomenę apie stipendijas informavo per gimnazijos gimtadienį, mokymosi rezultatai bus vertinami nuo lapkričio 17d. Detalesnę informaciją rasite gimnazijos internetinio puslapio alumnų skiltyje.
Tobulėkime, kurkime ir dalinkimės!“
Nuoroda į stipendijų skyrimo aprašą.

 

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages