Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel.: 8 450 37986
+370 614 92487
birzusaule@gmail.com

INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS

Ugdymo procesas gimnazijoje 2020-2021 mokslo metais organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Pertraukų metu klasės yra išvėdinamos, dezinfekuojamos, mokiniai koridoriuje privalo dėvėti kaukes.

Mokinių vežiojimas:

1)    mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;

2)    mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;

3)    mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Mokiniai privalo:

1)    laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);

2)    dėl savo ir kitų saugumo mokiniai privalo klausyti mokytojų nurodymo prieš pamoką dezinfekuoti rankas;

3)    pertraukų metu elgtis saugiai, nekelti pavojaus sau ir kitiems, dėvėti kaukes;

4)    vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Informacija tėvams:

1)    asmenys, atlydintys mokinius, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Uždarose patalpose organizuojami renginiai laikantis klasių izoliavimo principo, atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažiau kaip 1 metro atstumas.

2)    tėvai užtikrina, kad jų vaikai neatvyks į mokyklą, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

3)    į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

4)    jei mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant bus izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolesnių veiksmų.

Išleidžiant vaikus į gimnazija tėvai pasirūpina veido kaukėmis ir primena būtinybe laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages