Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

Gimnazistai svečiuose pas papiliečius

Gimnazistai svečiuose pas papiliečius

Lapkričio 16 diena – Papilio krašto rašytojo Kazio Binkio gimtadienis. Vyresnio amžiaus žmonės (ir ne tik biržiečiai) turbūt tikrai pamena ne tik jo kūrinius, skaitytus mokykloje: „Atžalyną“, „Generalinę repeticiją“, „Utas“, „Vokišką pavasarį“, o gal ir kitus, bet ir jo gimtinę, dabar ženklinamą tik paminkliniu akmeniu. Šiandien moksleiviai apie rašytoją žino nedaug: 10 ir 11(?) klasėse geriausiu atveju tai paminima apžvalginėse pamokose.
Tačiau papiliečiai su jo kūrybos mylėtoja Edita Lansbergiene nepamiršta nė vieno rašytojo gimtadienio. Šįmet ši diena ypatinga – 125 metai praėjo nuo poeto gimimo. Ta proga Papilio pagrindinė mokykla surengė eiliavimo binkiškai konkursą „Gėlės iš šieno ir ne tik“, skirtą rašytojo gimtadieniui paminėti. Nors kvietimas gimnaziją pasiekė pavėlavęs, bet jaunieji gimnazistai ėmėsi darbo: į jį įsijungė I-II klasių mokiniai ir konkursui buvo sukurtas 21 darbelis. Rezultatai nudžiugino: net 6 gimnazistai kartu su mokytojomis buvo pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje Papilio pagrindinėje mokykloje.
Nuvykę į renginį buvome šiltai sutikti papiliečių mokinukų, ir salę, ir visą mokyklą puošė įvairia technika „nupieštos“ binkiškos gėlės, o iš ekrano į mus žvelgė netradicinis Kazys Binkis – apsirengęs kareivio uniforma. Paslaptis, kodėl toks rašytojo portretas žvelgia į mus, paaiškėjo vėliau, įmenant mįsles: mat poetas buvo Lietuvos kariuomenės savanoris. Be mįslių mūsų laukė ir daugiau netikėtumų. Vienas iš jų – įspėti, kokie garbūs svečiai atvyko į renginį. Visi susirinkusieji šiltais plojimais sutiko Kazio Binkio anūką Viktorą Binkį, Vilniaus dailės akademijos dėstytoją. Garbus svečias salėje jautėsi kaip savas, nors senelio gimtinėje lankėsi tik 3-ią kartą.
Nekantriai laukėme apdovanojimų ir jie mūsų nenuvylė. Visi gimnazistai laimėjo prizines vietas, iš garbaus svečio priėmė apdovanojimus: padėkas ir Binkio „Utų“ obels žiedus. Nugalėtoju pripažintas (kaip ir dera konkurse, skirtame Binkiui) Gvidas Gasiūnas, Biržų „Saulės“ gimnazijos pirmokas. Antrąsias vietas laimėjo Mantas Vėjelis ir Greta Šležaitė, trečiąsias – Indrė Klungytė, Dominyka Papaurėlytė ir Gabrielė Griciūnaitė. Konkursui mokinius ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Virginija Kalvanaitė, Daiva Sribikienė ir Adelė Samulionienė. Laimėtojai skaitė publikai pasirinktus savo kūrybos eilėraščius.
Mūsų nuostabai apdovanojimais renginys nesibaigė: renginio svečias netrukus tapo dailės mokytoju, o mokiniai – bepradedančiais dailininkais: jie ekspromtu nesusiliečiančiomis linijomis ir neatitraukdami pieštuko turėjo sukurti savo vaizduotės paveikslą. Netrukus pamokos pabaigoje surengta jaunųjų dailininkų darbų paroda, o savo kurtą paveikslą jie paskui pasiėmė atminimui su dailininko autografu.
Bet ir tai dar nebuvo viskas – mokytoja Edita Lansbergienė mus nusivedė į pačios puoselėjamą K. Binkio muziejų senojoje mokykloje, kurioje mokytojavo bei gyveno ir pats rašytojas. Mokiniams buvo labai įdomu apžiūrėti išsaugotus pirmuosius kūrinių leidimus, senas nuotraukas, stalą, prie kurio sėdėjo pats mokytojas. Vėliau apžiūrėjome ir klasę, kurioje vyko pamokos, o pro langus bandėme pamatyti Gudelių kaime buvusią rašytojo gimtinę, kurioje senųjų namų jau nėra, o sodybos vietoje pastatytas paminklinis akmuo.
Dėkojame už suteiktą galimybę bent trumpam susipažinti su Biržų krašto rašytoju kitaip, už apdovanojimus, už netradicinę popietę binkiškoje aplinkoje.

Adelė Samulionienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Pateikiame nugalėtojų eiles, kurias jie skaitė renginyje. Malonaus skaitymo
Gvidas Gasiūnas Bulvių žiedai
Nupirkčiau jai rožę,
bet ji per menka,
-bulvių žiedų?,-
čia jau kalba.

Nešiau aš namo,
nešiau aš garbingai,
bulvių žiedus,
mergelei žavingai.

Mergelė graži,
ji to verta,
bulvių žiedų,
rastų tarp laukų.
Greta Šležaitė …

Ar kada pagalvojai, kaip jaučiasi gėlė prie kapo?
Apsupta žmonių raudų ir ilgesio prisimena laikus, kai dar augo dirvoje,
Prigludusi prie vėsios žemės vis dar jaučia šiltą vasaros vėjelį.
Ar kada pagalvojai, kaip jaučiasi gėlė prie kapo?
Augdama ji tikėjosi pakliūti į vestuvinę puokštę,
Svajojo apie dieną, kai žmonės ją pamatę apsidžiaugs.
Ar kada pagalvojai, kaip jaučiasi gėlė prie kapo?
Bet ką ji gali pakeisti, juk ji tik gėlė.
Mantas Vėjelis Rožių vainikas
Rožių vainiką nupinsiu,
Nebijok, nedurs jų dygliai.
Patikėk, tave aš mylėsiu –
Rožių vainiką nupinsiu.
Tavąją galvą juo padabinsiu
Ir būsim kartu amžinai.
Rožių vainiką nupinsiu,
Nebijok, nedurs jų dygliai.

Indrė Klungytė Ledo gėlės

Pabudau nuo garso, kuris sklido už lango.
Ten siautė pūga, šėlo snaigės ore.
Ant stiklo mačiau gėlių žiedus spalvotus,
Patikėt negalėjau, bet tai buvo tiesa.

Jos spindėjo, žibėj tarsi žiedas raudonas,
Balto šerkšno išraižytos baltajam fone.
Noras kilo paliesti, užuosti, nuskinti,
Pasirodė, kad aš pasakų šalyje.

Palytėjus stiklą ranka,
Ledo gėlės atgijo staiga.
Suvirpėjo širdis lyg sapne-
Gėlės tikros, jos mano delne.
Dominyka Papaurėlytė Pievų gėlės

Visa spalvų paletė
Prieš akis žėruoja.
Pasakiškas kvapas
Vis aplink skrajoja.

Akys raibsta
Nuo spalvų margumo,
Galva svaigsta
Nuo gėlių kvapnumo.

Raudonos aguonos
Pievoje liepsnoja,
Baltos ramunės
Po laukus bėgioja.

Gabrielė Griciūnaitė Gėlių šokis

Lelija, ramunė ir rugiagėlė
Susikibusios už rankų šoks.
Jau vien tik saulei patekėjus
Lelija, ramunė ir rugiagėlė
Nusipurtys ryto rasą.
Ir pakilusios nuo žemės
Lelija, ramunė ir rugiagėlė
Susikibusios už rankų šoks.

Gvidas Gasiūnas, „Saulės“ gimnazija. Mokytoja Virginija Kalvanaitė. 1 vieta
Mantas Vėjelis, „Saulės“ gimnazija. Mokytoja Daiva Sribikienė. 2 vieta
Greta Šležaitė, „Saulės“ gimnazija. Mokytoja Virginija Kalvanaitė. 2 vieta
Indrė Klungytė, „Saulės“ gimnazija. Mokytoja Daiva Sribikienė. 3 vieta
Dominyka Papaurėlytė, Biržų „Saulės“ gimnazija. Mokytoja Adelė Samulionienė. 3 vieta
Gabrielė Griciūnaitė, Biržų „Saulės“ gimnazija. Mokytoja Adelė Samulionienė. 3 vieta

Binkiško eiliavimo konkurso „Gėlės iš šieno ir ne tik…“ nugalėtojui, Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniui Gvidui Gasiūnui dovana – K.Binkio „Utų“ obels žiedas – iš Viktoro Binkio rankų (obelų žiedus nulipdė jaunieji Papilio pagrindinės mokyklos keramikai, vadovaujami mokytojos Vytautės Kuzmaitės

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages | Internetinis dizainas