Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

„Saulės“ gimnazija laukia naujų mokinių

Atrodo, dar nespėjo nurimti „Saulės“ gimnazijos 91 abiturientų laidos  brados egzaminų  jaudulys, laimėjimų džiaugsmas ir pirmosios nesėkmės kartėlis, dar tebejuntamas abiturientų, sėkmingai įstojusių tęsti mokslų į pasirinktas mokymo įstaigas, palaimingas  svaigulys, o rugsėjis, keldamas džiaugsmingą nerimą,   jau stovi ant gimnazijos slenksčio ir skubina sutikti naujus mokinius.

Naujus mokslo metus „Saulės“ gimnazija sutinka svarbiausia vertybe laikydama mokiniams  suteikiamą aukštą ugdymo(si) kokybę, galimybę mokytis pagal pačių mokinių poreikius ir gebėjimus. Gimnazija formuoja 3  pirmas, 3 antras, 6 trečias ir 6 ketvirtas gimnazistų klases. Pirmųjų klasių auklėtojos: Daiva Jakubėnienė, Virginija Kalvanaitė, Audronė Ulevičienė. Mokinius, norinčius mokytis „Saulės“ gimnazijos pirmoje klasėje, bet vis dar nespėjusius pateikti stojimo į gimnaziją dokumentų, galime nudžiuginti – jeigu paskubėsite pateikti reikiamus  stojimo dokumentus, dar turite galimybę tapti gimnazistais.

Įvykusi Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarka pakoregavo ir suaugusiųjų ugdymą. Viena iš naujovių – suaugusieji nuo šių metų rugsėjo mėn. 1 d. pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokysis „Saulės“ gimnazijoje. Norinčius mokytis „Saulės“ gimnazijos suaugusiųjų mokymo klasėse kviečiame pateikti prašymą dėl priėmimo į gimnaziją, išsilavinimo pažymėjimo ir asmens  tapatybę liudijančio dokumento (paso arba asmens kortelės) kopijas.

Biržų „Saulės“ gimnazijos informacija

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages | Internetinis dizainas