Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia mokinių priėmimą ateinantiems mokslo metams

Paskelbta: 2016 sausio 29

Biržų „Saulės“ gimnazija skelbia mokinių priėmimą ateinantiems mokslo metams. Mokiniai priimami į visas gimnazijos klases. Į trečiąsias klases priimami visi norintys, į kitas klases vietų skaičius ribotas, todėl sulaukus daugiau prašymų negu yra laisvų vietų bus vykdoma atranka. Pirmenybė bus teikiama Biržų rajono mokiniams, turintiems aukštesnius metinius lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos ir geografijos mokymosi vidurkius, rajono olimpiadų, konkursų, sporto varžybų prizininkams. Mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijoje, iki kovo 1 dienos turi pateikti tėvų prašymą ir dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę. Pasibaigus mokslo metams, ankstesnės ugdymo įstaigos išduotą išsilavinimo pažymėjimą ir sveikatos pažymėjimą. Priėmimo į gimnaziją rezultatai bus paskelbti iki liepos 1 dienos. Prašymai priimami gimnazijos raštinėje, Vytauto g. 32. Telefonas pasiteirauti 37986.

Mokslo ir žinių diena „Saulės“ gimnazijoje

Paskelbta: 2016 rugpjūčio 30

8.00 val. Šv. mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

9.00 val. Šventinis renginys rajono kultūros centre

11.00 val. Pirma klasės auklėtojų pamoka gimnazijoje auklėtojų kabinetuose

Paskelbta: 2016 rugpjūčio 30

 

sveikinimaspSveikinimasm

Dailės olimpiados laimėjimas

Paskelbta: 2016 birželio 06

Birželio 1 d. Vilniaus rotušėje atidaryta XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiados laimėtojų darbų paroda „Mano namai“. Šioje parodoje eksponuojami ir Biržų ,,Saulės“ gimnazijos mokinės Dovilės Ajauskaitės darbai, respublikinėje dailės olimpiadoje laimėję III-ą vietą.

Nuskambėjus fanfaroms, prasidėjo šventė. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinė Lukrecija Griciūtė renginio dalyviams ir svečiams dovanojo muzikinį sveikinimą. Daug šiltų, nuoširdžių žodžių renginio dalyviams nepagailėjo Vilniaus rotušės valdytojas Jonas Jonynas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena  Degutienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Gitana Viganauskienė.

XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiados vertinimo komisijos narės: Virginija Armanavičienė – Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytoja ekspertė, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narė, ir Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros vedėja doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, pasidalijo savo šviesiais prisiminimais apie balandžio 21–22 d. Alytuje, šv. Benedikto gimnazijoje vykusią Lietuvos mokinių dailės olimpiadą.

Su saldžiomis dovanomis į renginį  atvyko ir UAB „Šokolado meistrai“ , UAB „Office day“ dovanojo mokiniams piešimo reikmenis. Olimpiados laimėtojai bei juos parengę mokytojai apdovanoti Vilniaus rotušės padėkos raštais. Renginį vainikavo Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos absolvento Dariaus Burinsko , daugelio Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureato  pasirodymas. Dariaus kūrinių atlikimas susilaukė publikos ovacijų, teko atlikti papildomą kūrinį bisui.

Parodą galima apžiūrėti Vilniaus rotušėje iki birželio 30 d. Rugpjūčio pabaigoje ji pervežama į Kauną.

Parodos globėja: Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė.

Parodos rėmėjai: UAB „Šokolado Meistrai“, UAB „Rūta“, UAB „Office day“.

Partneriai: Vilniaus rotušė, Valstybinis jaunimo teatras.

Dovilę sveikino sesuo ir mažoji krikšto dukra Goda.

1 32

Gimnazistų sėkmė respublikiniame konkurse

Paskelbta: 2016 birželio 06

Šiais metais Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniams respublikinis fizikos kūrybinių darbų konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“ buvo ypač sėkmingas. Konkurso tikslas – ugdyti  mokinių gebėjimus ir įgūdžius suprasti gamtos mokslus atliekant bandymus bei eksperimentus. Mokiniai savo darbuose turėjo parodyti, kad moka atlikti praktinius bandymus, fiksuoti rezultatus, formuluoti hipotezes, daryti išvadas, saugiai naudotis laboratorine įranga, įvairia technika, ruošti pateiktis kompiuteriu.

Vertintojams buvo pateikta daugiau kaip 250 darbų iš visos Lietuvos. Visose sekcijose biržiečius lydėjo sėkmė. Pirmokių Ievos Baronaitės ir Ernestos Sribikytės sukurtas filmas „Apie magnetus“ video darbų sekcijoje laimėjo trečiąją vietą. Pateikčių sekcijoje Dovydo Sribikės ir Tito Klepecko darbas „Pasiruošimas „Elektros“ skyriaus laboratoriniams darbams“ buvo pripažintas geriausiu.

Antrokų darbai taip pat įvertinti puikiai. Redos Rulinskaitės ir Sigutės Žygaitės darbas „Lęšių gamyba“ bei Tado Verkelio darbas „Šaudyklės konstravimas ir įvairių kulkų lėkio nuotolio nustatymas“ konkuravo vienas su kitu, tačiau komisija nusprendė skirti dvi pirmąsias vietas.

Sėkmė lydėjo ir trečiokus. Roko Petkevičiaus ir Klaido Drevinsko tiriamajam darbui „Šiaudo fizikinės savybės“ skirta pirmoji vieta. Be to, gimnazistų komandą organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius, KTU bei Lietuvos fizikos mokytojų asociacija apdovanojo už aktyvumą ir puikiai sukurtus darbus.

Tiriamųjų ir kūrybinių darbų vadovė, fizikos mokytoja Astra Korsakienė

21  3 4

PRASIDEDA BENDRASIS PRIĖMIMAS Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Paskelbta: 2016 birželio 06

Birželio 1 d. prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas – universitetus ir kolegijas. Stojantieji šiemet patirs naudingų naujovių. Bendrojo priėmimo prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje iki liepos 19 d. 12 val.

Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 42 aukštosios mokyklos. Vyriausybės nutarimu 2016 metų studijoms paskirstyta 8,041 mln. eurų. Preliminarus valstybės finansuojamų vietų skaičius universitetinėms studijoms yra 7 302, koleginėms studijoms – 6 447. Iš viso numatoma paskirstyti 13 749 valstybės finansuojamas studijų vietas. Be to, šiemet aukštosioms mokykloms paskirstytos 593 valstybės tiksliniu būdu finansuojamos studijų vietos priėmimui nuo pirmo kurso, iš jų 112 – meno studijoms.

Vienas iš didžiausių šių metų bendrojo priėmimo pokyčių – elektroninis dokumentų kopijų prisegimas LAMA BPO informacinėje sistemoje, tad stojantiesiems nebereikės fiziškai pristatyti dokumentų į LAMA BPO (kilus abejonėms dėl dokumento tikrumo, stojantysis gali būti paprašytas fiziškai pristatyti originalų dokumentą). Galimybė prie savo prašymo prisegti elektronines dokumentų kopijas suteikta:

  • įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 2009 m. ir anksčiau;
  • įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų;
  • baigusiems tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
  • turintiems galiojantį tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatą;
  • stojantiems į sporto studijų programas ir turintiems aukščiausią sporto pasiekimą pagrindžiančią pažymą su varžybu protokolu;
  • turintiems lietuvių kalbos mokėjimą įrodančią pažymą (įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienyje ir stojantiems į lietuvių kalba vykdomas studijų programas);
  • turintiems lietuvių kilmę ar išeivio (ne mažiau kaip 3 metus gyvenusio užsienyje) statusą patvirtinančią pažymą.

Elektroninių dokumentų kopijų atitikimą teisės aktų reikalavimams tikrins LAMA BPO darbuotojai.

Šiais metais bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis (I ir II etapai) ir papildomas priėmimai. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtrauktiiki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Kadangi stojantysis pirmojo etapo metu galės gauti vieną kvietimą studijuoti universitete ar kolegijoje – arba valstybės finansuojamoje vietoje, arba nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija, arba nefinansuojamoje vietoje (be studijų stipendijos), tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą, pirmu pageidavimu nurodant labiausiai norimą studijų programą su pasirinktu finansavimo šaltiniu ir atitinkamai pagal svarbumą išrikiuoti kitus pageidavimus. Prašymas bus nagrinėjamas pageidavimų prioriteto tvarka, pasiūlant tą studijų programą, kurioje stojantysis laimi konkursą. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio (nes nauja Geriausiųjų eilė nesudaroma), bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą.

LAMA BPO informacinėje sistemoje stojantysis gali užpildyti ir tikslinio finansavimo prašymą bei nurodyti iki 2 tikslinio finansavimo vietų pageidavimų. Kai kurios aukštosios mokyklos čia pateikia informaciją ir apie darbdavius, kurie taip pat rinksis sau būsimus darbuotojus iš tikslinio finansavimo prašymą užpildžiusių kandidatų. Apie kandidato tinkamumą tikslinėms vietoms pranešimą stojantysis gaus kartu su II etapo rezultatais.

Pagrindinio priėmimo I etapo rezultatai bus skelbiami liepos 23 d. iki 15 val.

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Utenos kolegija

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages | Internetinis dizainas