Biržų „Saulės“ gimnazija
Vytauto g. 32, Biržai LT-41140
Įstaigos kodas 190546110
Tel/faks.: 8 450 37987

birzusaule@gmail.com

INFORMACIJA IR REKOMENDACIJOS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS

Paskelbta: 2020 rugsėjo 04

Ugdymo procesas gimnazijoje 2020-2021 mokslo metais organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo. Pertraukų metu klasės yra išvėdinamos, dezinfekuojamos, mokiniai koridoriuje privalo dėvėti kaukes.

Mokinių vežiojimas:

1)    mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;

2)    mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;

3)    mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Mokiniai privalo:

1)    laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);

2)    dėl savo ir kitų saugumo mokiniai privalo klausyti mokytojų nurodymo prieš pamoką dezinfekuoti rankas;

3)    pertraukų metu elgtis saugiai, nekelti pavojaus sau ir kitiems, dėvėti kaukes;

4)    vengti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Informacija tėvams:

1)    asmenys, atlydintys mokinius, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys pilnamečiai tretieji asmenys (pvz., tėvai (globėjai, rūpintojai), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Uždarose patalpose organizuojami renginiai laikantis klasių izoliavimo principo, atvirose erdvėse tarp dalyvių turi būti išlaikomas ne mažiau kaip 1 metro atstumas.

2)    tėvai užtikrina, kad jų vaikai neatvyks į mokyklą, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

3)    į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

4)    jei mokiniui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant bus izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolesnių veiksmų.

Išleidžiant vaikus į gimnazija tėvai pasirūpina veido kaukėmis ir primena būtinybe laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

Paskelbta: 2020 rugpjūčio 26

rugsejo 1

„Gyvasis tautos žiedas“

Paskelbta: 2020 kovo 10

Minint 30-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines TUC nariai pakvietė pirmokus ir antrokus dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.
Pilietiškumo pamokų metu mokiniai diskutavo apie Tėvynės reikšmę žmogaus gyvenime. Suvokė kaip svarbu puoselėti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.
Kiekviena klasė, pasidžiaugdama valstybės švente, įsijungė į „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“

2020-03-20 TUC koordinatorė Virginija Kalninienė

Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetis

Paskelbta: 2020 kovo 10

„Saulės“ gimnazija mini Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį
Pirmadienį, kovo 9 dieną, Biržų „Saulės“ gimnazijoje vyko renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmečiui paminėti. Gimnazijos jaunimo choras „Solis Ortus“, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Danguolės Kazakevičienės, surengė koncertą „Mes čia“. Koncerto metu skambėjo aranžuotos lietuvių liaudies, kariškos dainos, gimnazistams patriotinius jausmus žadino vaikinų vokalinis ansamblis, atlikęs aranžuotą lietuvių liaudies dainą „Oi, jojau jojau“. Trečių klasių gimnazistai susitiko su Lietuvos Nepriklausomybės akto signatare Birute Valionyte. Signatarė prisiminė, kokiomis istorinėmis sąlygomis buvo atkurta Lietuvos valstybė, papasakojo apie sovietinę gūdumą, priešpastatydama ją šių dienų didžiausiai vertybei – žmogaus laisvei. Signatarė kvietė visus mylėti savo gimtąjį kraštą Biržus, Lietuvą, nesižavėti emigracija, nes Lietuva čia, kur mūsų namai, tėvai ir protėviai.

Paskelbta: 2020 kovo 05

Biržų rajono miesto mokyklų štangos spaudimo varžybos vyko 2020-03-04 Atžalyno pagr. mokykloje dėl teisės dalyvauti Lietuvos mokyklų žaidynėse. Dalyvavo Kaštonų pagr. mokykla, Atžalyno pagr. mokykla ir Saulės gimnazija.Pirmąją vietą užėmė “Saulės” gimnazijos komanda, kuri vyks į zonines varžybas Kuršėnuose kovo 20dieną.
Gimnazistų pasiekimai:
Virš 57kg kateg.Fausta Petronytė 1b 55kg 1v.
Iki 66kg kateg.Kristupas Kubilius 2b 77,5kg 1v.
Iki 74kg kateg.Tadas Šinkūnas 4b 85kg 2v.
Iki 74kg kateg.Mykolas Sutkevičius 4d 95kg 1v.
Iki 83 kateg.Saulius Voras 4b 95kg 1v.
Iki 93 kg kateg.Edvinas Mizinsovas 4a 85kg 1v.
Iki 105kg kateg.Grantas Strelčiūnas 3d 75kg 1v.
Virš 105kg kateg.Juozas Braška 4b100kg 1v.

Mokyt. A. Anskinas

STANGA

Šiandien yra:

Šiandien vardadienius švenčia:

Facebook:

Orai dabar:

Orai Biržuose

Naujienų archyvas:

Reklama:

Lietuvai 100

Sveikatos tinklas

Panevėžio kolegija

KTU Panevėžys

© 2011. Biržų „Saulės“ gimnazija
Įgyvendino: EPages